ေဆး၀ါးအတုမ်ား၊ စံမမီေဆး၀ါးမ်ားကို FDA က ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟုဆို

USAIDS, Office of Public Health မွ Director Ms. Karen Cavanaugh က ISO/ IEC 17025 : 2005 Accreditation Certification အား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ထံ ေပးအပ္ေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
   ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    က်န္းမားေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ၾကီးဌာန ေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆး၀ါး ဓာတု ဓာတ္ခြဲခန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO 17025 Accreditition ကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန ့တြင္ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေဆး၀ါးအတုမ်ား၊စံခ်ိန္ မမီ ေဆး၀ါးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျပီဟုေနျပည္ ေတာ္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆး၀ါးဓာတုဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္  ISO/ IEC 17025 : 2005 ရရွိမႈအတြက္ သတင္းစာ ရွင္းပြဲတြင္ ၎ဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စျပီး ရန္ကုန္နဲ ့ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆး၀ါး ဓာတု ဓာတ္ခြဲခန္းတို ့ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO 17025 Accreditition ရရွိရန္ GIZ, UNIDO အဖြဲ ့အစည္းမ်ားရဲ့ အကူအညီ ရယူျပီး စတင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္၊ ၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ မွန္ကန္ေသာ လမ္းညႊန္မႈနဲ ့ စိတ္အား ထက္သန္မႈတို ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္မွ ANAB (American National Accreditation Body) လက္ ေအာက္ရွိ ANSI – ASQ National Accreditation Board သည္  ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန ့မွာ ရရွိခဲ့ျပီး ၎တို ့ရဲ့ official website မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္၊ ဒီအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ FDI ရဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္း အေျဖေတြကို ႏိုင္ငံတကာက ယုံၾကည္ လက္ခံမွာ ျဖစ္ျပီး ေဆး၀ါးအတုမ်ား၊ စံခ်ိန္ မမီ ေဆး၀ါးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ယေန ့နံနက္ပိုင္း ျပဳလုပ္သည့္ ISO/ IEC 17025 : 2005 ရရွိမႈအတြက္ သတင္းစာ ရွင္းပြဲတြင္ ၎ဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ၾကီးဌာန ေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္း လုံျခဳံ ၿပီးအရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲႏိုင္ရန္ အတြက္ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ ဌာန ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ ဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိျမိဳ့နယ္ ျပည္ၾကီးေဇယ်ာလမ္း သို ့ေျပာင္းေရႊ ့ျပီး ေနာက္ပိုင္း ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ မီေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက အသိ အမွတ္ ျပဳသည့္ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ား ရရွိရန္ စတင္ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို ့ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဓာတ္ခြဲ ကၽြမ္းက်င္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ပူးေပါင္း ေေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ USP(PQM), USAID, UNOPS, GIZ, UNIDO ႏွင့္ WHO တို ့ထံမွအေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စ၍ Project Agreement ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ထို Agreement အရ USP(PQM) က ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ၁၅ ၾကိမ္ခန္ ့လာေရာက္ခဲ့ကာ သင္တန္းမ်ား ပို ့ခ်၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO 17025 Accreditition ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ျပီး တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း လည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးးခ်ဳပ္ ကရွင္းျပသည္။

 ေနျပည္ေတာ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ယေန ့နံနက္ပိုင္း ျပဳလုပ္သည့္ ISO/ IEC 17025 : 2005 ရရွိမႈအတြက္ သတင္းစာ ရွင္းပြဲတြင္ - USAIDS, Office of Public Health မွ Director Ms. Karen Cavanaugh ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
ထိုသို ့ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ခင္ခ်စ္က "ဌာနရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာနဲ ့၀င္ေငြ တိုးလာမယ္၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ အရည္အေသြးလည္း တက္လာတယ္၊ စက္ပစၥည္း ေတြရဲ့ အေျဖက တိက်လာတယ္၊ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္မႈ စနစ္ေတြ ေခတ္မီ တိုးတက္လာျပီး စားသုံးသူေတြရဲ့ ယုံၾကည္ ကိုးစားမႈေတြ ရရွိလာတယ္၊ ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာတဲ့ အက်ိဳးေတြ ရလာပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္ ယခု ရရွိလာသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ တိုးတက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ၾကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ အတိုင္းအတာ ကို ပိုမို က်ယ္ျပန္ ့လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ WHO ၏ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံညႊန္း အဆင့္အတန္းမီသည့္ WHO က အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရသည္ အထိ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းပြဲသို ့ USAIDS, USP(PQM), GIZ, PTB, UNOPS ႏွင့္ WHO တို ့မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆက္စပ္ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး USAIDS, Office of Public Health မွ Director Ms. Karen Cavanaugh က ISO/ IEC 17025 : 2005 Accreditation Certification အား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 (Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား