FMI ကုမၸဏီရွယ္ယာတန္ဖုိး စတင္ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းျဖစ္လာ


ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI ကုမၸဏီရွယ္ယာတန္ဖုိးေန႔စဥ္ က်ဆင္းေနၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာေပါက္ေစ်းသည္ယခုလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းFMI ရွယ္ ယာတန္ဖိုးသည္ ကုိးရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာတစ္စု လွ်င္ က်ပ္ ၁၄ဝဝဝ သို႔ ေရာက္ရွိ လာ၍ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အနိမ့္ဆုံးရွယ္ယာေစ်းျဖစ္ခဲ့ကာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စတင္ေရာင္း ခ်စဥ္ အျမင့္ဆံုးေစ်းက်ပ္ ၄၁ဝဝဝ ျဖင့္ ခ်ိန္ဆပါက ရွယ္ယာတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ၆၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

''စေတာ့ကို လူတုိင္းသိပ္နား မလည္ဘူး။ အဲ့ေတာ့ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိဘူး။ ေစ်းကြက္ေအးတယ္။ ဒါပါပဲ။ ေစ်းကြက္ပ်က္ရေလာက္ ေအာင္အထိေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းကုမၸဏီေတြ မ်ားလာ မယ္။ လူတိုင္းနီးပါးကို နားလည္ ေအာင္ ေသခ်ာရွင္းျပမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးေတြျဖစ္မွာ မဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။ အခုက သူကလည္း သက္တမ္းႏုေသးတယ္ေလ''ဟု စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခင္ကFMI ရွယ္ယာ၏ အနိမ့္ဆံုးရွယ္ယာတစ္စုေစ်းႏႈန္း မွာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ ရွယ္ယာတစ္စုက်ပ္ ၁၅၅ဝဝ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္တြင္ ရွယ္ ယာတစ္စု က်ပ္ ၁၄၅ဝဝအထိ ထပ္မံ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာ ထို သို႔ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနသည့္ အျပင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္တြင္ ရွယ္ ယာတစ္စုက်ပ္၅ဝဝထပ္မံက်ဆင္း ကာFMI ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၄ဝဝဝအထိ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြငFMI ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မႈ က်ဆင္းေနသကဲ့သို႔ သီလဝါ ရွယ္ယာသည္လည္း အေရာင္း အဝယ္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနၿပီး ရွယ္ယာတစ္စုအျဖစ္မွ ရွယ္ယာ ၁ဝစုအျဖစ္သို႔ ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ တစ္စု က်ပ္၅၃ဝဝအထိ ျမင့္တက္ ခဲ့သည့္ သီလဝါရွယ္ယာသည္ လက္ရွိ ယခုလ ၂၈ရက္မွစကာ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္၄၄ဝဝအထိ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနသည္။

ထိုသို႔ ရွယ္ယာမ်ား ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေနသည့္အျပင္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္လူစိတ္ဝင္စား မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားဘဏ္ ရွယ္ယာသည္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္၉၅ဝဝ ဝန္း က်င္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းၿငိမ္သက္ေနရာမွ ယခုလ ၂၈ရက္တြင္ က်ပ္၉၁ဝဝ သို႔ က်ဆင္းခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းေန႔ တြင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တစ္ဦးမွ်မရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

FMI ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ တစ္စုသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆ဝဝဝရွိၿပီး ယခုလ၂၆ရက္ ၌ အစုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္၁၄၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းရွိခဲ့သည္။FMI ကုမၸဏီ သည္ရွယ္ယာစတင္ေရာင္းခ်သည့္ မတ္ ၁၆ရက္တြင္ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္၃၁ဝဝဝျဖင့္ေရာင္း ခ်ခဲ့ၿပီး မတ္လတစ္လတည္းတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ က်ပ္ ၂၄ ဘီလီယံေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ ေမ ၂ဝရက္၌ သီလဝါ ရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္လာခဲ့၍ က်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ဇြန္တြင္က်ပ္ ေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္၊ ဇူလိုင္တြင္ က်ပ္ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၆ရက္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ပါဝင္လာေသာ္ လည္း ကုမၸဏီသံုးခုမွ က်ပ္ ၂ ဒသမ၉ဘီလီယံေက်ာ္သာအေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာတြင္ လည္း က်ပ္ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေပၚ ကာ အနည္းဆံုး အေရာင္းအဝယ္ အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းေနရာ မွ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သီလဝါ ရွယ္ယာမ်ားကို ရွယ္ယာခြဲစိတ္မႈ ေၾကာင့္ လူစိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားျပား လာၿပီး ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျမင့္တက္ လာသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီး က်ပ္ေလးဘီလီယံေက်ာ္ ဖိုးအထိ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ မႈမွာ တစ္လသာၾကာခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ ဘာလတြင္မူ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံခန္႔ျဖင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဖြင့္လွစ္သည့္ ကိုးလအတြင္း ႏိုဝင္ဘာလသည္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းမႈ အဆိုး ဆံုးျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွ လအလိုက္ထုတ္ျပန္ သည့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈအေျခ အေနမ်ားအရ သိရသည္။

တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ရွယ္ယာတန္ဖုိး က်ပ္ ဘီလီယံ ၇ဝခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ မွာမူ လစဥ္ဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမလြင္
The Union Daily
https://www.facebook.com/uniondaily.net

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား