ေရႊေမာင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ျပည္ေျပးအမတ္တဦး၏ ေကာက္ေၾကာင္း


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တို႔တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားနွင့္အတူ ဦးေရႊေမာင္၏ အေျခအျမစ္မရိွ စြပ္စဲြပုတ္ခတ္မႈမ်ားကလည္း မီဒီယာ စာမ်က္နွာမ်ားေပၚသို႔ တေက်ာ့ျပန္တက္လာခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အပါအ၀င္ ရခိုင္လူငယ္မ်ားပူးေပါင္းကာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊေမာင္က စြပ္စဲြခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ေန ေၾကာင္းလည္း စြပ္စဲြခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒုခ်ီယားတန္းပဋိပကၡ တြင္လည္း ထိုသို႔ စြပ္စဲြခဲ့ဖူးသည္။

ဦးေရႊေမာင္မွာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးႏွင့္ စိမ္းသူတဦးေတာ့ မဟုတ္။ ဦးေရႊေမာင္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ နိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူတိုင္းကသိၾကသည္။ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး၊ နိုင္ငံ သားျပစ္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္နွက္ေနသူတဦးပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနွင့္ တဲြျမင္ၾကသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိုးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိုင္ျပီး အနိုင္ရ အမတ္ျဖစ္လာသူ ဘဂၤါလီသံုးဦးအနက္ ဦးေရႊေမာင္ မွာတဦးျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဦးေရႊေမာင္မွာ လက္ရိွအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ျပည္ပေရာက္ အမတ္ေဟာင္းတဦးဟု ဆိုနိုင္သည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအလြန္တြင္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေခါင္းစဥ္ေအာက္က လႈပ္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရက သိသိသာသာအေလးေပးဆက္ဆံသည့္ အေနအထားရိွခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားတြင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ NLD အေပၚ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မရိွသည့္ ပါတီတခုအျဖစ္ စြပ္စဲြပုတ္ခတ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ တဖက္တြင္ ဦးေရႊေမာင္တို႔လို နိုင္ငံသားဟုတ္၊ မဟုတ္ပင္ အတည္မျပဳနိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနျခင္းက ထိုပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္အျဖစ္ရိွေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာခိ်န္တြင္ ၂၀၁၀ တုန္းက အေျခအေနမ်ဳိးကို ျပန္လည္ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေရႊေမာင္အေနျဖင့္ လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ မိခင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္းက ဦးေရႊေမာင္အတြက္ မ်ားစြာေဒါသထြက္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေရႊေမာင္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အိပ္မက္ကိုမူ ဆက္လက္မက္ေနခဲ့သည္။ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထိုျပင္ဆင္မႈတြင္လည္း ကံၾကမၼာက ဦးေရႊေမာင္ဘက္တြင္ မရိွခဲ့။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆနၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဦးေရႊေမာင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈကို ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP) မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ကန့္ကြက္လႊာတင္ခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ႏွစ္ဖက္တင္ျပသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စိစစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၂ တြင္ ဦးေရႊေမာင္၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ဦးေရႊေမာင္သည္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သို႔ အယူခံ၀င္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္က ဆက္လက္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္၏ အဆံုးအျဖတ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ ဦးေရႊေမာင္၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအိပ္မက္မွာလည္း နိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့သည္။

ခရိုင္နွင့္ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္တို႔က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ၏ ကန္႔ကြက္လႊာတြင္ ဦးေရႊေမာင္ (ခ) အဒူေရာ္ဇာတ္၏ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ မိဘနွစ္ပါးစလံုးသည္ နိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု ခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားမရိွေၾကာင္း၊ ဦးေရႊေမာင္ (ခ) အဒူေရာ္ဇာတ္၏ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးနွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ားအားလံုး၏ မူလအိမ္ေထာင္စုစာရင္းပံုစံ ၆၆/၆ အမွတ္သည္ (၁၇၅)ျဖစ္၍ ၂၃-၅-၁၉၉၈ ေန့ကရရိွခဲ့ျပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၀င္အားလံုးသည္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားဥပေဒပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မခဲြ (င)၏ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ နိုင္ငံျခားသားသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ဥပေဒပုဒ္မ ၇၂ အရ မည္ သည့္နိုင္ငံျခားသားမွ်ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရိွေစရဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ဦးေရႊေမာင္(ခ) အဒူေရာ္ဇာတ္သည္ ၁၉၉၁ ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၂/ ပဇတ(နိုင္)၀၃၆၃၀၆ ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဘူးသီးေတာင္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ ပံုစံ(၁၀)ျဖင့္ တရား၀င္ေျပာင္းေရႊ႕ ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ဦးေရႊေမာင္(ခ) အဒူေရာ္ဇာတ္ရရိွထားေသာ နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမွာ မမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လ၀က႐ံုးမွ ၂၃-၈-၂၀၁၀ ရက္စဲြျဖင့္ ပံုစံ(၁၀) ထုတ္ယူလာၿပီး ၂၅-၈-၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းပံုစံ ၆၆/၆ ျဖင့္ အမွတ္(၃၁၀)တြင္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လူမ်ဳိးအမည္ကို ဘဂၤါလီ-ကမန္- ရခိုင္ဟု ေဖာ္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာစဥ္က ပံုစံ(၁၀)တြင္ ဘဂၤါလီ-ကမန္-ရခိုင္-ဗမာဟု လူမ်ဳိးအမည္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိး အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးကဲြျပားစြာေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေရႊေမာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၀(ခ)၊ ၁၅၂(ခ)နွင့္ ပုဒ္မ ၆၉(က)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(င)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒပုဒ္မ ၁၈(င)၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒပုဒ္မ ၁၈(င)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီသူမဟုတ္၍ ၎အား လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္နွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ဟူ၍ ပါရိွခဲ့သည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ ဦးေရႊေမာင္မွာ နိုင္ငံျခားသားတဦးသာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံျခားသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ခြင့္ရသည့္နိုင္ငံဟူ၍ ကမၻာတြင္ ျမန္မာတနိုင္ငံတည္းသာ ရိွေပလိမ့္မည္။ အေျမာ္အျမင္မဲ့လြန္းသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမဲေပးခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခြင့္ရခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေရႊေမာင္မွာ တိုင္းျပည္ ၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတဦးသာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဒုခီ်းရားတန္း(အေနာက္)ရြာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီ၀က္ဆိုဒ္မ်ား၊ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားေပးပို႔သည့္ တဖက္သတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတရားခံအျဖစ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကိုစြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သည့္ ဦးေရႊေမာင္ကလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကိုပင္ စြပ္စဲြခဲ့သည္။

''ရဲက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ အျပင္လူ၀င္လာနိုင္စရာအေၾကာင္းမရိွဘူး။ အျပင္လူ၀င္ၿပီးမွ မီး႐ိႈ႕ရင္လည္း ဒါကို ရဲက မိမွာေပါ့။ ဒါကတခ်က္။ ေနာက္တခ်က္က အဲဒီအနီးပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖုန္းျဖင့္ ေသခ်ာခိုင္မာတိက်စြာ သတင္းပို႔တာကေတာ့ အဲဒီရဲေတြကိုယ္တိုင္ မီး႐ိႈ႕ေနတာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ျမင္တယ္တဲ့။ ဒါက ဒီသတင္းစာရွင္းပဲြရိွလို့ တိုက္ဆိုင္ၿပီးမွ လုပ္ေနတာလို႔ သံုးသပ္မလား။ သို႔မဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတဲ့ဟာကိုလည္း သံုးသပ္ျပီးမွ ဒါျဖစ္နိုင္ေျခရိွတဲ့ ဒီလံုၿခံဳေရးယူထားတဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မ႐ႈိ႕ရင္ေတာင္မွ သူတို႔ရဲ႕ေပါ့ဆမႈ။ မဟုတ္ရင္ သူတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။ သို႔မဟုတ္ အျခားရြာအျပင္ကလာတဲ့သူေတြကိုမွ သူတို႔က မသိသလိုေနၿပီးေတာ့ မီး႐ိႈ႕မႈေတြျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ျပႆနာကို ႐ႈပ္သထက္႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ဖန္တီးတာပဲလို႔။ ကၽြန္ေတာ္ အဲလိုပဲေျပာခ်င္တယ္”ဟူ၍ ၎က DVB သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေရႊေမာင္၏ ထိုေျပာဆိုခ်က္က ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေလာကကို ျပင္းထန္စြာ ဂယက္ထသြားေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသတင္းကို ဦးေရႊေမာင္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ၎ေျပာသမွ် အကုန္မထည့္ဘဲ ျဖတ္၊ ညႇပ္၊ ကပ္လုပ္၍ လိုရာဆဲြထုတ္ လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျငင္းဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္တြင္ ဦးေရႊေမာင္၏ေျပာဆိုခ်က္ အျပည့္အစံုကို DVB က ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ လိမ္ညာျငင္းဆိုခ်က္မွာ ဘူးေပၚသလိုေပၚခဲ့ၿပီး ဦးေရႊေမာင္အတြက္ အရွက္ရစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခအျမစ္မဲ့ စြပ္စဲြေျပာဆိုခ်က္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေပးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္းထံသို႔ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ သူရဦးေရႊမန္းက ဦးေရႊေမာင္ကို ၂ ႀကိမ္ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ စစ္သားအမတ္မ်ား အုပ္စိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္က မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွမရိွခဲ့။ ပထမအႀကိမ္သက္တမ္းကုန္သည္အထိ ဦးေရႊေမာင္ မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္ ၁၁ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဒုခီ်းယားတန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အပိုဒ္(၆)တြင္ ''ဒုခီ်းယားတန္း အေနာက္ေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈသည္ ပထမမီးေလာင္သည့္ေနအိမ္တြင္ ေနအိမ္ႏွင့္ျခံစည္း႐ိုး တၿပိဳင္တည္းေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ျခင္း၊ ပထမမီးေလာင္ေသာေနအိမ္ႏွင့္ ဒုတိယမီးေလာင္ေသာေနအိမ္တို႔သည္ အကြာအေ၀းအားျဖင့္ ကိုက္ ၂၀၀ ခန္႔ကြာေ၀းသျဖင့္ သာမန္မေတာ္တဆမီးထက္ ႐ိႈ႕မီးသာပို၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရိွေၾကာင္း”သံုးသပ္ရပါသည္။ မီးေလာင္ေနစဥ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ားက သြားေရာက္ ကူညီၿငိႇမ္းသတ္ေပးသည္ကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဒုခီ်းယားတန္းအေနာက္ ေက်းရြာ မီးေလာင္မႈသည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ပေယာဂထက္ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္တရပ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လို သည့္အဖဲြ႕အစည္းတခု၏ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရိွအခိ်န္ထိ ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္မေရာက္ရိွေသး သည့္ ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈတြင္လည္း ဦးေရႊေမာင္၏ စြပ္စဲြခ်က္ထြက္ေပၚလာျပန္သည္။ ဒုခီ်းယားတန္း ျဖစ္စဥ္က စြပ္စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ေမာင္ေတာက ဘဂၤါလီမ်ားေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျချပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

''ေမာင္ေတာမွာ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ျဖစ္စဥ္ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ပိုင္းက စၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲအပါအ၀င္ ရခိုင္လူငယ္ေတြကပါ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီေဒသမွာရိွတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမို်း သမီးေတြကို မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာေတြကို မီး႐ိႈ႕တယ္။ ကေလး သူငယ္ေတြကို သတ္ျဖတ္တယ္။ ကဲ ဒီေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ကေန စၿပီးမွ ဒီေန႔ မေန႔အထိ ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို ေတာက္ေလွ်ာက္ဖုန္းေတြလာ တယ္။ သူတို႔ ဓာတ္ပံုေတြပို႔ေပးတယ္။ ဗီဒီယိုေတြပို႔ေပးတယ္။ အဲဒါေတြက လံုး၀မွန္ပါတယ္။ တခုမွ အမွားမရိွပါဘူး''ဟု နို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က VOA တိုက္႐ိုက္ေလလိႈင္းအစီအစဥ္တြင္ ဦးေရႊေမာင္က ေျပာဆိုခဲ့ျပန္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈမွ မျပဳခဲ့။ အၾကမ္းဖက္မႈ ဟူ၍ပင္မသံုးဘဲ 'ျဖစ္စဥ္ျဖစ္တဲ့'ဟူ၍ သံုးႏႈန္းထားရာ ဤအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဦးေရႊေမာင္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသလားဆိုသည္က သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ အေနအထားတရပ္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားသို႔ နွစ္ရက္ၾကာသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္အဖဲြ႕က နို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန့ ညေနပိုင္းတြင္ စစ္ေတြေလဆိပ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ''ကြ်န္မတို႔အဖဲြ႕အေနနဲ႔ သြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြကို လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ရြာသားေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အဓမၼမုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္လို႔ ေျပာဆိုတဲ့သူမရိွပါဘူး''ဟု ကုလသမဂၢဌာေန ညိႇနိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Renata က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ငါးခူရေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖတဦးျဖစ္သည့္ ဦး႐ႈေတာ္ေရွာင္းက ''အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခိ်န္မွာ ငါးခူရေက်းရြာမွာရိွတဲ့ ေစ်းဆိုင္ခန္းေျခာက္ခန္းကို ငါးခူရရြာသားနွစ္ဦးက မီး႐ိႈ႕ၿပီး ထြက္ေျပးသြားတာကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕နဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြ မီး႐ႈိ႕တာမဟုတ္ပါဘူး။ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ မီးၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓမၼျပဳက်င့္တာေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ ေပၚတာဆဲြတာေတြလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕နဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္သူေတြ၊ အေပါင္းအပါေတြကသာ လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းအျဖစ္ ေျပာဆိုေနၾက ျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း နို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ ဦးေရႊေမာင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ ေျမာင္းထဲေရာက္သြား ခဲ့သည္။

ဦးေရႊေမာင္သည္ ေငြသိန္း ၃၅၀ လိမ္လည္မႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံ ထားရသူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ News Watch ဂ်ာနယ္မွ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းမႈအရ ျပစ္မႈအမွတ္(ပ) ၁၀၃၃/၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးစိုးနိုင္ (၅၀ နွစ္ (ဘ) ဦးဟန္သိန္း)ဆိုသူက တရားလိုျပဳ တိုင္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွ ဦးေရႊေမာင္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီသို႔ ေရာက္ရိွလ်က္ ရိွၿပီး တရားခံေျပးအျဖစ္ ေၾကညာထားေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

''ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒအတိုင္းပဲ။ သူတို႔ဟာ သူတို႔ ဆက္လုပ္လိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္တယ္။ ရဲစခန္းက တရား႐ံုးစဲြတင္တယ္။ တရား႐ံုးကေနၿပီးေတာ့ တရားခံေျပးျပတယ္။ ဒါပဲ။ ဥပေဒ အတိုင္း လုပ္ေနၾကတာပဲ''ဟု တရားလို ဦးစိုးနိုင္က News Watch ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေရႊေမာင္အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာရဲလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎၏ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ အေျခအျမစ္မဲ့ စြပ္စဲြပုတ္ခတ္ထားခ်က္မ်ားက ပိုမိုထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ျပန္လာလွ်င္ ထိုအေျခအျမစ္မဲ့ စြပ္စဲြ ခ်က္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရဖြယ္ရာရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအတိုင္းလႊတ္ထားလွ်င္လည္း ပိုဆိုးလာဖို့သာရိွသည္။ ျပည္ပေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီကြန္ရက္၏ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္သည့္ ဦးေရႊေမာင္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စိတ္ကူးယဥ္နိုင္ငံေရးအိပ္မက္မ်ားကို အဆံုးမသတ္နိုင္ေသးသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားေနဦးမည္မွာ သံသယရိွစရာ မလိုေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သံတမန္႐ႈေထာင့္မွ အေမရိကန္အစိုးရနွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး ဦးေရႊေမာင္ကို အေရးယူနိုင္ေရး စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပ အပ္သည္။

တင္ေအာင္ၿငိမ္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား