ထုိးစစ္မ်ားမရပ္တန္႔လွ်င္ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္သြားမည္ဟု တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္ဖြဲ႔-DKBA ေျပာဆုိ


စက္တင္ဘာ ၁ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္(BGF)တပ္မ်ား၏ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(DKBA) အေပၚ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ႐ုတ္သိမ္းဆုတ္ခြာမႈမရွိလွ်င္ DKBA အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားနယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

DKBA ၏ ၃/၂၀၁၆ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဗဟုိစစ္ေကာ္မတီ၏ ယခင္လ ၃၁ရက္ေန႔ အေရးေပၚအစည္းအေဝး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းမႈေဒသတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ထုိးစစ္မ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ႐ုတ္သိမ္းဆုတ္ခြာ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားၿပီး ႐ုတ္သိမ္းမႈမရွိလွ်င္ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္သြားမည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

DKBA မွ ဗုိလ္မႉးႀကီးေစာဆန္းေအာင္က “ဒီေကာင္းမႈမွာ စစ္တပ္က မဆုတ္မွန္းလည္း သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔က မၿငိမ္း ခ်မ္းတာ မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ ႏႈတ္နဲ႔၊ စာနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးေတာ့ ဆုတ္ခုိင္းတာေပါ့။ တကယ္လုိ႔ မဆုတ္ေပးဘူးဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔က တတ္ႏုိင္ရင္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔အင္အားနဲ႔ စစ္ေရးအရ ျပန္လည္လုပ္မယ့္အေနအထားေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့။ ဒါက လုပ္ခ်င္လုိ႔လုပ္တာမဟုတ္ဘူးေလ။ ႏႈတ္နဲ႔ေျပာလုိ႔မရ၊ စာနဲ႔ေျပာလုိ႔မရဆုိေတာ့ ေျပာၿပီးရင္ လုပ္ျပရမွာေပါ့”ဟု ေကအုိင္စီ ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔အဖြဲ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚထိခုိက္စရာမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ အပါအဝင္ လက္ရွိ အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရေရး စာေရးေပးပုိ႔မႈမ်ား၊ ညႇိႏႈိင္းခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ပါဝင္ခြင့္မရတာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲဝင္ရမည့္ အေနအထားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မႉး ႀကီးေစာဆန္းေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။


DKBA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း) အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အသီးသီးသုိ႔ စာမ်ားေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေအာက္ေျချဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သိရွိညႇိႏႈိင္းရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးပါ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁ရာစုပင္လုံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ DKBA ၏ အခက္အခဲမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ၂၁ပင္လံုညီလာခံ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း)ထံ ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၎အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ႏွင့္ ၃၀ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းမႈေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ ေတာင္မဲေတာင္ ၌ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ BGF (၁၀၁၆)(၁၀၁၇)တပ္းရင္းမ်ား ၊အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ေျခလ်င္တပ္ရင္း(ခလရ) ၂၃၀ႏွင့္ ၂၃၁ ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)တုိ႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေန႔၌ DKBA မွ ဗုိလ္မႉးနားမၾကားအဖြဲ႔က ေကာင္းမႈေဒသတြင္ သစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ဆင္ တစ္ေကာင္ႏွင့္ ဆင္ဦးစီးပါ လုပ္သား ၅ဦးကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ ၂၉ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ ဆင္ဦးစီးမွ ဗုိလ္မႉးနားမၾကားအား ဆင္ထိန္း၏ဓါးျဖင့္ ခုတ္သတ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းမႈအေျခစုိက္ BGF တပ္မ်ားထံ လာေရာက္သတင္းပုိ႔ခဲ့သျဖင့္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ BGF ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔က DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္လံရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု နယ္ျခားေစာင့္တပ္ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိလ္မႉးႀကီးေစာဆန္းေအာင္က ဗုိလ္မႉးနားမၾကားအေနျဖင့္ ဆင္ႏွင့္ ဆင္ဦးစီးမ်ားကုိ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေတာင္းခံျခင္းမွာမဟုတ္မွန္ဘဲ ၎တပ္ဖြဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတာင္းခံမႈမ်ားသာရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္ဦး စီးမွ ဗုိလ္မႉးနားမၾကားအား ဓါးျဖင့္ ခုတ္သတ္ျခင္းမွာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေကအုိင္စီသုိ႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာေက်ာ္သက္ ဦးစီးေသာ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါ ရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အာရွလမ္းမတိုက္ပြဲ မ်ားအၿပီး ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)မွ ခြဲထြက္ကာ သီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ ခု ျဖစ္သည္။

စအုိင္ဆူး (ေကအုိင္စီ)
http://kicnews.org

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား