ဧည့္စာရင္းတိုင္စရာ မလိုအပ္ေတာ့


အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရန္မလိုသည့္အခ်က္ပါ၀င္ေသာ ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ထပ္မံအတည္ျပဳလိုက္သျဖင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ မလိုသည့္အခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ထပ္မံအတည္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္ဆင့္ေဆြးေႏြးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ အတည္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္(သို႔)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားမႈပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ၂၀၁၆ ဇြန္လကက်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
ဧည့္စာရင္းတိုင္စရာ မလိုအပ္ေတာ့ ဧည့္စာရင္းတိုင္စရာ မလိုအပ္ေတာ့ Reviewed by THITHTOOLWIN on 16:29 Rating: 5
Powered by Blogger.