ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ားညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းဘာသာျပန္ဆိုခ်က္


ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ
(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ားညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း(ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္)

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၊ ေနျပည္ေတာ္)

ေလးစားအပ္ပါေသာ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဥကၠဌ၊ အာဆီယံပါလီမန္အသီးသီးမွ ဥကၠဌ မ်ား၊ ပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႕ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရွင့္-

ဒီကေန႔ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား အေထြေထြညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးဥပကာရ အထူးပင္တင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခုႏွစ္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္း လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရရွိတဲ့အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိ ပါတယ္။

ဒီကေန႔အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ား အားလံုး၊ ဒီညီလာခံကို ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကတဲ့အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းကစလို႕ အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံကို တက္ေရာက္ပါဝင္ခ့ဲတာ အခုဆိုရင္ (၆) ႀကိမ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါျပီ။ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္္ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အာရွမွာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးတဲ့ အေစာဆံုးႏုိင္ငံေတြအထဲမွာ ပါခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္ျမန္ ေျပးႏိုင္တုိင္း ေျပးပြဲမွာ အၿမဲအႏိုင္မရႏိုင္၊ ခြန္အားႀကီးမားတိုင္းလည္း တိုက္ပြဲမွာ အၿမဲအႏိုင္မရတတ္ ဆိုသလိုပဲ ကြ်န္မတို႔ဟာ ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႔ၿပီး ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အားထုတ္မႈေတြနဲ႔ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လတို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ဟာ ျပည္သူ႔ လိုလားခ်က္ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအေပၚကို တစ္ဖန္ျပန္ၿပီး ေျခခ် ေလ်ာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္ဟာ အားမာန္အျပည့္နဲ႔တက္တက္ၾကြၾကြရွိမယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား ညီလာခံရဲ့ ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုုဒ္ကေတာ့“အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တိုးတက္ ထြန္းကားေရး-အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံက တက္ၾကြလႈပ္ရွားေပး”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခမ္းအနားကို ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ဒီ္ေဆာင္ပုဒ္ထက္သာလြန္ျပီး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ့အေတြ႔အႀကံဳအရ ကမာၻတစ္၀ွမ္းက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ပါတီေတြ၊ အယူအဆေတြ မတူကြဲျပားေနတဲ့ၾကားမွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ေကာင္း ေလာက္တဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႕ တက္တက္ၾကြၾကြ ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ကိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို တက္္ၾကြတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာလည္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက သူတို႔ကို အပ္ႏွင္းလိုက္တဲ့ ႀကီးေလးတဲ့တာ၀န္ ဝတၱရားေတြ ကို အေလးအျမတ္ထားမႈ၊ ဒီတာ၀န္ေတြကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် အေကာင္းမြန္ဆံုး ထမ္းရြက္သြား မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္မွာပါ။

အာဆီယံအဖြဲ႔ၾကီးဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို အေျခခံၿပီး ျပည္သူလူထုကိုေရွးရႈဖို႔၊ လူထုဗဟိုျပဳ အသိုက္ အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ျပီး ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္း အေျချပဳၿပီး လူထုကို အေလးထားတဲ့ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးကို ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳဆိုတာဟာ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ လြန္စြာပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပေဒျပဳသူေတြဟာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္သူ ေတြျဖစ္ေနလို႔ မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုး အေနနဲ႔ေရာ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ေတြနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ အျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရရဲ့ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳ ေနတဲ့ ဥပေဒေတြကိုပါ သိရွိနားလည္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳၿပီး လူထုကို အေလးထားတဲ့ လူထုဗဟိုျပဳ မူေဘာင္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဟာ လႊတ္ေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံရဲ႕ လူထုဗဟိုျပဳတဲ့ ဒီလမ္းစဥ္ကို အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြမွာ အေကာင္းဆံုး ပံုေဖာ္ေနတာက လႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း AIPA နဲ႔ အာဆီယံအၾကား မိတ္ဖက္ ျဖစ္တည္မႈဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးၾကီးၾကီး၊ သိကၡာရွိရွိ၊ လက္ေတြ႔က်က်နဲ႔ အခိုင္အမာ တည္ရွိလာခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ့ စိစစ္ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈေတြေၾကာင့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြဟာ အာဆီယံရဲ႕သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြကို အခ်ိန္မီျပဌာန္းေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အာဆီယံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေအာက္မွာ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က လာအိုႏိုင္ငံ၊ ဗီယန္က်င္းျမဳိ႕မွာအာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ AIPA ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အၾကား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ အက်ိဳးရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္အားတက္ခဲ့ရပါတယ္။ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၂၀၂၅ နဲ႔ ကုလသမဂၢရဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ဝဖို႔ ဦးတည္ၾကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကၽြန္မတို႕အၾကားမွာ ဒီႏွစ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈလိုပဲ ေနာင္လာမယ့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။

AIPA အဖြဲ႕ၾကီးဟာ အာဆီယံေဒသအတြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံစံႏႈန္းေတြ ျမွင့္တင္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ သာယာဝေျပာေရးတို႔ကို ျမွင့္တင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာ သိရွိရတဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရပါတယ္။ AIPA အဖြဲ႕ၾကီးရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ခရီး ရွည္လ်ားျပီး စိန္ေခၚမႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ကြ်န္မတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ထပ္တူ ထပ္မွ် တူညီေနတာကို သတိျပဳမိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြ်န္မတို႔ အႏိုင္ရရွိျပီးတဲ့ေနာက္ ယခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္မွာ အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရသစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တာ ၆ လတိတိ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ အခြင့္သင့္ခိုက္မွာ ကြ်န္မတို႔ အစိုးရ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးျပီးတင္ျပလိုပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕ အစိုးရသစ္ရဲ့ ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးမွာ ရွိတဲ့ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးအၾကား အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေရးကို ေဖာ္ ေဆာင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာပဲ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ဖို႔ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္အေနနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္ကစလို႕ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရတဲ့ပဋိပကၡေတြကို နိဂုံးခ်ဳပ္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ယခင္အစိုးရ စတင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပီး ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူအားလံုး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။

ကြ်န္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနတဲ့အျပင္ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး ျဖစ္တည္ လာခဲ့တဲ့ ယုံၾကည္မႈ ျပဳိကြဲခဲ့တာေတြေၾကာင့္ေရွ႕ခရီးမွာ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတာ ယံုမွား သံသယ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္၊ အေပးအယူလုပ္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး လိုစိတ္ေတြနဲ႔ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက တစ္ဆင့္ ကြ်န္မတို႔ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း လံုၿခံဳၿပီး သာယာဝေျပာတဲ့ အနာဂတ္ဆိုတဲ့ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ထားပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ မတူညီတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းေတြအၾကားမွာ သဟဇာတျဖစ္မႈနဲ႕ နားလည္မႈေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ဖို႕ကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခ အေနဟာ ရႈပ္ေထြးနက္နဲပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး အာဆီယံေဒသနဲ႔ ျပင္ပ ကမာၻရဲ႕ အာရုံစိုက္စရာ၊ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အစိုးရသစ္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္က စတင္ျပီးေတာ့ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြင္း တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေသခ်ာခိုင္မာေစဖို႕၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက် စိစစ္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ဖို႕၊ လူမႈ-စီးပြားဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႕ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ “ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ”ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘက္ေပါင္းစုံ ေလ့လာသုံးသပ္ေျဖရွင္းရာမွာ ကၽြန္မတို႕ကို ကူညီပံ့ပိုးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

မတူညီတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုအၾကား နားလည္မႈေတြ၊ သဟဇာတျဖစ္မႈေတြနဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္မတို႕ ၾကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီအသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ခုအၾကားမွာ အမုန္းတရားေတြ၊ သည္းမခံႏိုင္မႈေတြနဲ႔ အစြန္းေရာက္မႈေတြကို ဆန္႔က်င္လိုစိတ္ေတြ အခိုင္အမာ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လည္း ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလို ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ၊အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပ႔ံပိုးကူညီမႈေတြ ေပးၾကဖို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႕ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အားလုံးေကာင္းေအာင္၊ ဘက္စုံ တိုးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ျပည္တြင္းက ပဋိပကၡကူးစက္ခံ နယ္ေျမေဒသ ေတြမွာေကာင္းမြန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ရယူေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ မဆုတ္နစ္တဲ့ ဇြဲလံု႔လနဲ႕ ႀကိဳးပမ္းသြားဖို႕ ကၽြန္မတို႕ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆုံးျဖတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကံၾကမၼာ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈေၾကာင့္ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ သဘာဝ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ိဳးစံု ေပါမ်ားၾကြယ္ဝသလို ေလ့လာ စူးစမ္းသင္ယူလိုစိတ္ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြရွိေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ႏိုင္ငံတည္ေနရာကလည္း ကမၻာ့ အႀကီးမားဆံုး ေစ်းကြက္ႀကီးေတြၾကားမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ သမိုင္းရဲ႕ အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းေတြကို ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခါကမွ အက်ဳိးရွိရွိ ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီကေန႕ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ေဒသတြင္းက မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္ ႀကံဳေထာင့္ႀကံဳခဲ အခြင့္အလမ္းႀကီးတစ္ခု ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အေျမာက္အမ်ား လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တာဝန္သိ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္ေရာက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီး ေပးႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး စီးပြားေရးမူဝါဒအသစ္ကိုုလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အေဆြေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့နည္းလမ္းေတြကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ ေလ့လာသင္ယူ ႏိုင္ဖို႕ ၾကဳိးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ ကၽြန္မတို႔ အာဆီယံ ေဒသၾကီး တစ္ခုလုံးရဲ႕ တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစျပီး အာဆီယံအသိုက္အဝန္းရဲ႕ အနာဂတ္ ေအာင္ျမင္မႈကို အားျဖည့္ေပးႏုိင္မယ္ လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႕ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တက္ၾကြၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ကမာၻ႕မိသားစုဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္း ထားတဲ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥရပ္ေတြမွာ တာဝန္သိစိတ္အျပည့္နဲ႕ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကဘဲ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ ေဖာက္ခြဲမႈ အလံုးစံုပိတ္ပင္တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္UN Nuclear Comprehensive Test Ban Treatyကို အတည္ျပဳပါဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အျငင္းပြားမႈဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အာဆီယံပဋိ္ညာဥ္စာတမ္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္Protocol to the ASENA Charter on Dispute Settlement Mechanisms ၊ အာဆီယံ၏ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ASEAN Agreement on Privileges and Immunities နဲ႔အာဆီယံ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ASEAN convention Against Trafficking in Person ေတြမွာလည္း အတည္ျပဳ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးပိုင္း တို႔အၾကား အျပဳသေဘာနဲ႕ တက္တက္ၾကြၾက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြဟာ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။

ကၽြန္မတို႔အခုလို အားၾကဳိးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြ ဆီက စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြဟာ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ခြန္အားေတြ၊ အားေပးမႈေတြျဖစ္လာေစမွာပါ။

ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ကမၻာႀကီးဟာ ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ထြန္းခဲ့ဖူးတဲ့ ဆက္သြယ္မႈ အခ်ိတ္ အဆက္ေတြ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ဘယ္လိုႏုိင္ငံမွ၊ ဘယ္လိုပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထီးတည္း ရပ္တည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို၊ ထီးတည္း ရပ္တည္ဖို႔လည္းမသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမပါဘဲ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုရာမွာလည္း အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီးေတြအားလုံးအခ်င္းခ်င္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အခ်ိတ္အဆက္ရွိရွိ ပူးေပါင္းမႈမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ AIPA ဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးရဲ႕ လာမယ့္ေန႔ရက္ေတြမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔မႈကို ၾကည့္ရင္ AIPA ရဲ႕ အေရးမႈကို အထင္အရွား ျပဆိုေနပါတယ္။ ဒီညီလာခံႀကီးမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြ ထဲမွာ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးျမွင့္တင္ေရးကိစၥ၊ ပင္လယ္ထြက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေရးကိစၥ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥ၊ အေသးစား၊ အလတ္စား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေရးကိစၥနဲ႔ ဇီကာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကာကြယ္ေရး ကိစၥေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြအားလံုးဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြကို တိုက္ရိုက္ သက္ ေရာက္ေစမယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္တိုးတက္မႈရွိတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီေပါင္းစည္းမႈစိတ္ဓါတ္နဲ႔ အတူတစ္ကြလက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြား ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္မတိုင္မီ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ တက္ေရာက္ ခဲ့စဥ္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အပိတ္စကားေလးကို ထပ္မံျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ပဋိပကၡေတြ၊ ဝိဝါဒကြဲလြဲမႈေတြ ျဖစ္ထြန္းရာေျမအျဖစ္ ကၽြန္မတို႕ျမန္မာႏုိင္ငံကို လူသိမ်ား ၾကပါတယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ မသိနားမလည္မႈေတြဟာ လူ႔သဘာဝကိုသာမက လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုလံုးကိုပါ ဘယ္လို ဘယ္ပံု ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ အားလံုးကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ တာကေတာ့ ေဒါသတရား၊ အမုန္းတရား၊ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မသိနားမလည္ျခင္း တရားေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရတိုင္း သူတို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္က ရပ္တည္ေပးၾကပါ၊ ကရုဏာတရား၊ အၾကင္နာ ေမတၱာတရားနဲ႔ တစ္ပါးသူရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ရွာေဖြေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ အာဆီယံအဖဲြ႔အစည္းႀကီးရဲ႕ မူဝါဒေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ လူသားဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို အရင္းတည္ၿပီးေတာ့ ေပးဆပ္ျခင္းကို ရယူျခင္းထက္ အမွန္တစ္ကယ္ တန္ဖိုး ထားတဲ့ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ အျခားအဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ အျခား အသိုက္အဝန္းေတြက စံနမူနာျပဳ အတုယူရတဲ့ စံျပအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ျမင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ရျခင္း၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ကမၻာႀကီးရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို ရင္ဆုိင္ၿပီး မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးရျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မ တို႔ ျပည္သူမ်ား အတြက္ေရာ ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္တိုင္အတြက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေျပာႏုိင္ျခင္းေလာက္ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတာ ဘာမွမရွိဘူး ဆိုတာကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားလံုးကို သတိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဖြင့္လွစ္တဲ့ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံပါလီမန္မ်ားညီလာခံႀကီးေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္တို႔ အားလံုးလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ အက်ိဳးရွိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ရက္ေတြကို ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ၾက ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ