ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ သုံးစြဲ၍ ရႏိုင္ေသာ္လည္း ေသာက္ေရ အျဖစ္သုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထား


စစ္ကိုင္း စက္တင္ဘာ ၂၈

ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္း ေရမည္းမ်ား စီးဆင္းျခင္းသည္ စာရာေမတိေတာင္ ေျခ၌ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ နန္႔ဘုတ္ေခ်ာင္းအတြင္း စီးဝင္သည့္ မိုင္ ၁၃ဝ ခန္႔အရွည္ရွိ နန္႔စလိန္ေခ်ာင္း လက္တက္တစ္ခုမွ ေျမမ်ား ၿပိဳက်၍ မည္းပ်စ္ေသာေရမ်ား စီးဆင္းျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံး၌ ေရမည္းေလ့လာစုံစမ္းေရး အဖြဲ႕၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရ သည္။

''စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ရဲ႕ တာဝန္ေပး ခ်က္အရ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရမည္းတဲ့ ကိစၥ ကို ေလ့လာစုံစမ္းဖို႔ အဖြဲ႕ဝင္ရွစ္ဦးပါတဲ့ ေရမည္းေလ့လာစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေရမည္းေလ့လာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ စက္တင္ဘာ ၆ရက္မွာ ခၲီးကိုေရာက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူ ေဒသခံေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ေရမည္းေတြဟာ နန္႔စလိန္ေခ်ာင္းကေန နန္႔ပုတ္ေခ်ာင္း၊ အဲဒီကေန ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲစီးဝင္တာပါ။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဟာ ေရမည္းစတင္ျဖစ္ ေပၚလာရတဲ့အေၾကာင္းရင္း၊ စတင္ျဖစ္ ေပၚတဲ့ေဒသနဲ႔ စီးဆင္းရာေနရာကို ရွာေဖြခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေရမည္း စီးဆင္းရာေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွ ျပည္သူ ေတြ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္မႈအေျခအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူကို သတင္းအမွန္ ထုတ္ ျပန္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ေရမည္းေလ့လာစံုစမ္းေရး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးစိုးလြင္က ေျပာျပ သည္။

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ခ်င္းတြင္း ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္အထိ ေနရာ ကိုး ေနရာတြင္ ေရအေျခအေနကိုတိုင္းတာ စစ္ေဆးခဲ့ရာ WHO စံႏႈန္းေအာက္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ား အနည္းငယ္ အရာယ္ရွိႏိုင္မႈကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ေရမည္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းတာစစ္ေဆး ခ်က္အရ ေရမ်ားပုံမွန္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း အဖြဲ႕ဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာန ဦးစီးမွဴးထံမွ သိရသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး ဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ က်န္း မာေရးဦးစီးဌာနတို႔ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ခၲီးၿမိဳ႕အနီး ခ်င္းတြင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ျမစ္ေရကို တိုင္းတာစစ္ေဆးခဲ့ရာ သုံးစြဲရန္သင့္ ေလ်ာ္ေသာ္လည္း ေသာက္ေရအျဖစ္ သုံးစြဲရန္မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရရွိ ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဒၚဥမၼာျမင့္ထံမွ သိရသည္။

နန္႔စလိန္ေခ်ာင္းကို ေလ့လာရာ တြင္ ေရလမ္းမွ ေလ့လာစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ကုန္းလမ္းမွ ေလ့လာစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ဟူ ၍ ခြဲကာစုံစမ္းခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္း ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ နန္႔ဘုတ္ေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ နန္႔စလိန္ေခ်ာင္းအတြင္း စက္ေလွျဖင့္ ေရမိုင္ ၂၅ မိုင္အကြာ နန္႔စလိန္ႀကိဳးတံတား အထိေလ့လာရာ အမည္းေရာင္ေျမသား မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ေခ်ာင္းေရအေျခအေန မွာ အေရာင္ေဖ်ာ့၍ အႏၱရာယ္မရွိ ႏိုင္ သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

''နန္႔စလိန္ေခ်ာင္းဟာ စာရာ ေမတိေတာင္ေျခက ေခ်ာင္းဖ်ားခံစီးတာ ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းတြင္းနဲ႔ နန္႔ဘုတ္ေခ်ာင္း အထိ မိုင္ ၁၃ဝ ေလာက္ရွည္ပါတယ္။ မိုင္တိုင္ ၄၇/ ၃ မွာရွိတဲ့ နန္႔စလိန္ေခ်ာင္း ကို ေလ့လာရာမွာ စီးေနတဲ့ျမစ္အေရာင္ ဟာ မည္းနက္ေနၿပီး ေဘးတစ္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ေတာင္ကမ္းပါးနံရံေတြၿပိဳက် ေနသလို ေျမသားနဲ႔ေက်ာက္သားေတြ မည္းနက္ေနၿပီး ဂရပ္ဖိုက္ (Graphite)မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳပါတယ္။ နာဂေက်းရြာ တာေမာင္အနီးက နန္႔ စလိန္ေခ်ာင္းကို ေလ့လာရာမွာေတာ့ ေခ်ာင္းေရဟာ မည္းနက္ၿပီးစီးဆင္းေန တာေတြ႕ရပါတယ္။ အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး က စာရာေမတိေတာင္ေျခ နန္႔စလိန္ ေခ်ာင္းလက္တက္တစ္ခုမွာ ေျမေတြ ၿပိဳၿပီး မည္းပ်စ္တဲ့ေရေတြ စတင္စီးဆင္း ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္''ဟု ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းေဌး (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္ ေရးအရာရွိ)က ေျပာျပသည္။

နန္႔စလိန္ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေကာက္ ယူေသာ မည္းမည္းအမႈန္၊ အနည္အႏွစ္ မ်ားသည္ (Graphite) ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး နမူနာေက်ာက္ တုံးမ်ားသည္ (Graphite) တြင္းထြက္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ နန္႔စလိန္ ေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး၏ ဘူမိေဗဒမွာ နာဂအသြင္ေျပာင္း ေက်ာက္မ်ားသာ အဓိကဖုံးလႊမ္းေနေၾကာင္း ေလ့လာေရး တြင္ပါဝင္ေသာ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ထံ မွ သိရသည္။

''(Graphite) ေတြဟာေက်ာက္လႊာ ေတြၾကားမွာ အလႊာပါးေတြျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မိုး သည္းတဲ့အခါ အလႊာၾကား ေရစိမ့္ဝင္ကာ ၿပိဳက်ေပ်ာ္ဆင္းလို႔ ေရမည္းေတြ ေခ်ာင္း ထဲစီးဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။ (Graphite) အမႈန္႔ျဖစ္သြားရင္ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သာမန္အေျခ အေနမွာေတာ့ အႏၱရာယ္မရွိႏိုင္ပါဘူး။ (Graphite) မွာပါဝင္တဲ့ ကာဗြန္ဟာ မူလက ခဲအစရွိတဲ့ သတၱဳေတြပါဝင္သလို ကာဗြန္ရဲ႕သတၱိဟာ ကပ္ၿငိဖမ္းယူႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့အတြက္ ခဲ၊ ေၾကးနီ၊ ေရႊစတဲ့ သတၱဳေတြကို ဖမ္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ျမစ္ထဲ ကေရနမူနာမွာ သတၱဳဓာတ္ေတြပါဝင္ လာတာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေလ့လာေရး တြင္ ပါဝင္ေသာ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ သစ္ပင္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးသလို ေျမဆီလႊာ ထိန္းသိမ္းမႈပ်က္စီးကာ နန္႔စလိန္ ေခ်ာင္းအတြင္း ေပ်ာ္ဝင္ေမ်ာပါစီးဆင္း ၍ ေရညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ နန္႔စလိန္ေခ်ာင္းသည္ဂရပ္ဖိုက္ကာဗြန္မ်ား စီးဆင္းေနသည့္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းပါးကာ ေရေနသတၱဝါ ငါးအစရွိသည့္ သတၱဝါမ်ားအသက္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ၿပီး ေခ်ာင္းေရကို ေသာက္ သုံးရန္မသင့္ေတာ္ဘဲ ေခ်ာင္းေရသုံး စြဲပါက အသားျပာျခင္း၊ ယားယံျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရမည္းေလ့လာစုံစမ္း ေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မ်ဳိး၀င္းထြန္း(မုံရြာ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား