ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး


ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၃၀

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းတို႕ သည္ ယေန႕ ညေန ၆ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ ေတြ႕ဆုံၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢမွ ဆက္လက္ကူညီပံ့ပုိးရန္ႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ကူညီရန္အသင့္ရွိမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကားလက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။


ထုိ႕ေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေျမ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့သည့္အျပင္ အသက္ေသဆံုး ခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဦးေဆာင္ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု အခ်ိန္တြင္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့ပါေၾကာင္း၊

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္းက်ေရာက္ ခဲ့စဥ္ကလည္း ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီရရွိေအာင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မိမိလာေရာက္ခဲ့သည္မွာ ငါးၾကိမ္ေျမာက္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္အတြက္ မိမိအားျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ မိမိလာေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားက အံ့အားသင့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပီး ခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာက က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈကို ေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေအးခ်မ္း သာယာေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေၾကာင္း။


စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အစိုးရ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႕ကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မိမိတို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနသည္ နက္ရႈိုင္းရႈပ္ေထြး သည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မည္သည့္တိုင္းရင္းသား၊ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈစီးပြားအေျခအေန ရရွိလိုသည္ဆိုသည္ကို မိမိႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေဆြး ေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ IDP စခန္းမ်ားရွိ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲၾကပ္ တည္းစြာေနထိုင္ၾကရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက စိုးရိမ္မႈ ရွိေၾကာင္းကုိ မိမိေျပာျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိသင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲပါေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔မွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးကုိအေျခခံသည့္ နက္ရႈိုင္းေသာ ဘက္ေပါင္းစံုျပႆနာျ ဖစ္ေၾကာင္း၊

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျပႆနာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈကို ၀မ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေန ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမွာ နိမ့္က်ေနပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္း မ်ားေန ျပည္သူမ်ားမွာလည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည့္အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျဖၾကားသည္။

ညပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေဌးတုိ႕က ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ႏွင့္ဇနီးတို႕အား Park Royal ဟုိတယ္၌ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား