ျပည္တြင္းသက္ေတာ္ေစာင့္ ၀င္းေအာင္ (ခ) ပတၲလားအား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီး


ျပည္တြင္း သက္ေတာ္ေစာင့္ တည္ေထာင္သူ ဦး၀င္းေအာင္ (ခ) ပတၱလား အား ၿမိတ္ခရုိင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေငြပုလဲ စက္မႈဇုန္ အနီးရွိ ေလယာဥ္မယ္ ဘန္ကလုိ အေအးခန္း ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ဦး၀င္းေအာင္ (ခ) ပတၱလား (ဘ) ဦးလွျမင့္ ၊ အသက္ (၅၆)ႏွွွွွွွွွွွွွွွွွွွွွစ္ သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ ေမာေတာင္ၿမဳိ႕တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ ေနထုိင္စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ရန္ အျခားသူမ်ားအား ေျမွာက္ပင့္ျခင္း၊ ၄င္းကုိယ္တုိင္ လည္း က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ၄င္းအား ျပည္သူမ်ားက အျမဲတေစ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း၊ ၄င္းသည္ ျပင္ပတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ပါက ရပ္ရြာေန ျပည္သူ မ်ားအား အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ထိခုိက္ ေစႏုိင္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ၂၆-၂-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဦး၀င္းေအာင္ (ခ) ပတၱလား အား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (၁) (စ) (ဆ) အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္း အရ သိရွိရသည္ ။

ျပည္တြင္းသက္ေတာ္ေစာင့္ တည္ေထာင္သူ ဦး၀င္းေအာင္ (ခ) ပတၱလားသည္ ကုလသမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ ယန္းဟီးလီအား ဆဲဆုိသည့္ အမႈျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူအား အမႈဖြင့္ တရားစဲြဆိုရန္ အားထုတ္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းလဲ သိရသည္ ။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ
https://www.facebook.com/myeiknews
ျပည္တြင္းသက္ေတာ္ေစာင့္ ၀င္းေအာင္ (ခ) ပတၲလားအား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီး  ျပည္တြင္းသက္ေတာ္ေစာင့္ ၀င္းေအာင္ (ခ) ပတၲလားအား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီး Reviewed by THITHTOOLWIN on 12:31 Rating: 5
Powered by Blogger.