ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခခ်န္းက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို


ေပက်င္း ၾသဂုတ္ ၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခခ်န္းက ယေန႕ ေဒသစံေတာ္ ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႕ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနား ျဖင့္ ႀကိဳဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆိုမည့္ ေနရာ သို႕ ေရာက္ရွိလာရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္သည္။

ထုိ႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို စစ္ေဆးၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ ျမန္မာ - တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရာ ႏိိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခခ်န္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရိွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။


ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတုိ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္ တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီး ငါးခ်က္ကို အိႏၵိိယႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ကနဦး စတင္က်င့္သုံးခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမူႀကီးမ်ားအျဖစ္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ ႏွစ္ႏို္င္ငံသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီး ငါးခ်က္ကို အေျခခံ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတုိးျမွင့္သြားရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တရုတ္ႏိုင္္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အလားတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္ လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရး အတြက္ ကူညီသြားရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစရွိေသာ က႑မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အကူအညီအျဖစ္ တရုတ္ ယြမ္ သန္း ၁၀၀၀ အား အကူအညီ ေပးလို ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ျဖစ္သည့္ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ားကာကြယ္ရန္ နည္းပညာ အကူအညီ ေပးလိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အထူးျမွင့္တင္သြားလုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္ ပုံမွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထူေထာင္ကာ ႏွစ္ႏို္င္ငံ အစိုးရမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အကူအညီေပးေရး၊ အာဆီယံ - တရုတ္ ဆက္ဆံ ေရး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္မ်ား က်င္းပေရးႏွင့္ အာဆီယံ - တရုတ္ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းထူေထာင္ေရး၊ မဲေခါင္ - လန္းခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏို္င္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာစိစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ျမန္မာ - တရုတ္နယ္နိမိတ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးကိစၥမ်ား ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏို္င္ငံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈ တိုးျမွင့္သြား ေရးတို႕ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရး ထုိးပြဲကို က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႕အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး Mr. Gao Hucheng တို႕ကလည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရအကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ကြမ္လုံတံတားသစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ စာခၽြန္လႊာကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး Mr. Gao Hucheng တို႕က လည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။


ယင္းေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခခ်န္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား ဂုဏ္ျပဳညစာ စားပြဲျဖင့္္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အဖြဲ႕အား တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ၀မ္ယိက ေက်ာက္ယုထုိင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာ၌ အလုပ္သေဘာ နံနက္စာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲ တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးသို႕ သြားေရာက္၍ သံရုံးႏွင့္ စစ္သံရုံး၀န္ထမ္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသစ္လင္းအုန္းက တည္ခင္္းဧည့္ခံသည့္ ေန႕လယ္စာစားပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား