ဧရာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အေျခခံပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ားေခတၲပိတ္ထား


ထီးခ်ဳိင့္ ၾသဂုတ္ ၁

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခရုိင္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလုိင္လေနာက္ဆုံး ပတ္အတြင္းက ဧရာဝတီ ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္း ၂၈ ေက်ာင္းေခတၲပိတ္ ထားရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္း ေပါင္း ၁၂၉ ေက်ာင္းရွိသည့္အနက္ ဇူလုိင္လေနာက္ဆုံး ပတ္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္နားနီးသည့္ေက်ာင္းမ်ား ၊ အနိမ့္ပုိင္းက်ေရာက္သည့္ ေက်ာင္း ၂၈ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ျမစ္ေရမ်ားဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။


ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ၊ မလုိလားအပ္သည့္ ျပသနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရး အတြက္ အ ထ က ၂ ေက်ာင္း ၊ အ လက ခြဲ ၁၃ ေက်ာင္း ၊ အ မ က ခြဲ ၂ ေက်ာင္း ၊ မူလြန္ အ မ က ၂ ေက်ာင္း ၊ အ မ က ၉ ေက်ာင္းစုစုေပါင္း ၂၈ ေက်ာင္းကို ေခတၲပိတ္ထားရေၾကာင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ အထက္အဆင့္ ဆင့္တုိ႔ကို လည္း သင့္ရာနည္းျဖင့္ အျမန္ဆုံးအစီရင္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း အခုအခ်ိန္တြင္ျမစ္ေရမ်ား ျပန္လည္ က်ဆင္း ေနၿပီျဖစ္လုိ႔ ပိတ္ထားရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားယခင္အေျခ အေနအတုိင္းျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ သြားႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္ ၊ ပိတ္ရက္မ်ားကိုလည္း အစားထုိးတက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္ က ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕ (ျပန္/ဆက္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
ဧရာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အေျခခံပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ားေခတၲပိတ္ထား  ဧရာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အေျခခံပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ားေခတၲပိတ္ထား Reviewed by THITHTOOLWIN on 16:59 Rating: 5
Powered by Blogger.