ထီးခီးဂိတ္ပိတ္ခိုင္းမႈ (KNLA) စစ္ဆင္ေရးမႉး (JMC - S) ဒုဥကၠဌ (၁) တာ၀န္မွႏႈတ္ထြက္

ဇူလိုင္ - ၂ - ၂၀၁၆

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ဘိတ္/ထား၀ယ္ခရိုင္ရိွ ထီးခီးအေကာက္ဂိတ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထီးထနည္းဗ်ဴဟာမႉးက ၃ ရက္အတြင္းပိတ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ (KNU) တပ္မဟာ ၄ ၏ စစ္ဆင္ေရးမႉးဗိုလ္မႉးႀကီးမူကယ္သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC - S) ဒုဥကၠဌ (၁) အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္သြားသည္။

၎ႏႈတ္ထြက္စာကို ၾကာသာပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး (JMC - S) အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျပသာနာတစံုတရာျဖစ္ေပၚလာပါက ပါ၀င္ေျဖရွင္းေပးမည့္ ယႏၱယားအျဖစ္ အသံုးမျပဳသည့္အတြက္ အဆိုပါေကာ္မတီ၌ ပါ၀င္ေနျခင္းသည္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာရန္အေၾကာင္းမရိွဟု ယံုၾကည္ပါသျဖင့္ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာမူကယ္သည္ (JMC - S) အဖြဲ႔မွ ပထမဆံုးႏႈတ္ထြက္သည့္ ေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္သည္။

၎၏ႏႈတ္ထြက္စာကို - ဥကၠဌ တိုင္းေဒသႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC - S) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လိပ္မူ၍ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏႈတ္ထြက္စာ အျပည့္အစံုကို ပူတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု - ကရင္အမ်ိဳးသား မီဒီယာထီးခီးဂိတ္ပိတ္ခိုင္းမႈ (KNLA) စစ္ဆင္ေရးမႉး (JMC - S) ဒုဥကၠဌ (၁) တာ၀န္မွႏႈတ္ထြက္  ထီးခီးဂိတ္ပိတ္ခိုင္းမႈ (KNLA) စစ္ဆင္ေရးမႉး (JMC - S) ဒုဥကၠဌ (၁) တာ၀န္မွႏႈတ္ထြက္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:31 Rating: 5
Powered by Blogger.