ဖာရုိးကြန္းစုရုိးရာဓေလ့ ေ၀လငါးဖမ္းပြဲေတာ္ေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္တစ္ခုလုံး ေ၀လငါး ေသြးမ်ားျဖင့္ နီျမန္းခဲ့


ကိုပင္ေဟဂင္၊ ဇူလိုင္ ၂၈

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ရုိးရာေ၀လငါးဖမ္းပြဲေတာ္ကို ဖာရုိးကၽြန္းစုေဒသခံတို႕က အၾကီးအက်ယ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စာရင္းမ်ားအရ ပွ်မ္းမ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ပိုင္းေလာ့ ေ၀လငါး (Pilot whale) အေကာင္ ၈၃၈ ေကာင္သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိျပီး အဆိုပါရုိးရာကို ထိန္းသိမ္းလာသည္မွာ ႏွစ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္ျပီး တရား၀င္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ အဆုိပါ ပြဲ က်င္းပေသာ ပင္လယ္ျပင္တစ္၀ုိက္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေ၀လငါးေခါင္းကို ခုတ္ျဖတ္သျဖင့္ ထြက္လာေသာ ေသြးမ်ားျဖင့္ ျမင္မေကာင္းေအာင္ နီးျမန္းေနခဲ့သည္။ ခုတ္ျဖတ္ခံရေသာ ေ၀လငါးမ်ားကုိ ကမ္းေျခသုိ႔ ခ်ိတ္မ်ားၾကိဳးမ်ားႏွွင့္ ဆြဲယူၾကကာ ကမ္းေပၚရွိ လူအုပ္ၾကီးက အဆိုပါျမင္ကြင္းကို ေစာင့္၍ၾကည့္ရႈၾကသည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ခုလုိပင္ျဖစ္သည္။အဆုိပါလူအုပ္ထဲ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကေလးေတြျဖစ္သည္။


ႏွစ္စဥ္အစုလုိက္အျပဳံလုိက္အသတ္ခံရေသာ ပိုင္းေလာ့ ေ၀လငါးမ်ဳိးက သူ႕မိသားစု အေပၚအလြန္သစၥာရွိၾကၿပီး တစ္ေကာင္ေသာင္တင္သြားလွ်င္ အျခား ပိုင္းေလာ့ ေ၀လငါးတို႕ကလည္း ကမ္းေပၚသို႕တက္လာျပီး ၄င္းႏွင့္အတူ အေဖာ္ျပဳေပးတတ္သည္။ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာသိေသာ္ျငားလည္း ထိုသို႕ေသာ သစၥာရွိမႈျဖင့္ သူတို႕အတူေနေပးၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ထုိအားနည္းခ်က္ကုိ အသုံးၿပဳကာ ဓားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုရက္သတၱပတ္ ေ၀လငါးဖမ္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ေလွအစီး ၂၅ စင္းျဖင့္ အမဲလိုက္ၾကျပီး ႏွစ္နာရီအၾကာတြင္ ေ၀လငါး တစ္ရာခန္႔မွာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းပုိင္းေလာ့ေ၀လငါးအမ်ိဳးစားက အမည္းေရာင္ရွိျပီး အၾကီးဆံုးမွ ၅ မီတာခန္႔အထိရွိသည္။


ပိုင္းေလ့ာေ၀လငါး၏ ထူးျခားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္က အထီးျဖစ္ေစ အမျဖစ္ေစ တစ္သက္လံုး မိခင္ေဘးနားတြင္ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတို႕ထဲမွ တစ္ေကာင္ေသဆံုးသြားပါက အျခားေ၀လငါးတို႕က ပတ္ပတ္လည္တြင္ ၀န္းရံလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ ေသာင္တင္ေနေသာ ေ၀လငါးမ်ားကို ကယ္ဆယ္ဖူးခဲ့သည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ေ၀လငါးတို႕မွာ ခံစားခ်က္ရွိၾကျပီး သူတို႕ႏွင့္ ခြဲခြာရခ်ိန္တြင္ ၄င္းေ၀လငါးတို႕က ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။


ဖာရုိးကၽြန္းစုရွိေဒသခံတို႕သည္ ေ၀လငါးအုပ္စုေတြ႕ျပီဆိုလွ်င္ အခ်က္ျပျပီး အမဲလိုက္သူမ်ားက အုပ္စုလိုက္ေရထဲဆင္းကာ ေ၀လငါးမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေဒသခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကီးအကဲကုိ ေ၀လငါးအသားႏွင့္ ငါးဆီျပင္ကို ခြဲေ၀ေပးေလ့ရွိသည္။ ေဒသခံတို႕က အျခားေဒသမွ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းကို လံုး၀မၾကိဳက္ၾကေပ။ ၄င္းတို႕အျမင္တြင္ ေ၀လငါးကို သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ဘ၀၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဟု ခံယူထားၾကသည္။ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း ေ၀လငါး၏အသားႏွင့္ အဆီျပင္ကို ႏွစ္သက္ၾကျပီး အဆိုပါရုိးရာ က်င္းပျခင္းမွာ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ဟု ခံယူထားၾကသည္။


၄င္းတုိ႔၏လုပ္ရပ္က ပိုင္းေလာ့ ေ၀လငါးမ်ားကုိ မ်ိဳးတုန္းသြားေစႏိုင္သည္။၊သုိ႔ေသာ္ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ေ၀လငါးဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ဥပေဒမ်ားက အလြန္ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေ၀လငါးမ်ားေကာ္မရွင္က အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေ၀လငါးဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခြင့္ျပဳထားကာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေရးအသင္းကမႈ ေ၀လငါးဖမ္းဆီးမႈသည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္းဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ အသင္း၏ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအဆိုအရ “ေ၀လငါးဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ဥေရာပတြင္ တရားမ၀င္ပါဘူး၊ ဒါဆို ဒိန္းမတ္ မွာလည္းတြင္ တရားမ၀င္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဖာရုိးကၽြန္းစုတြင္ လည္းတရားမ၀င္ပါဘူး” ဟုဆုိသည္။ အဆိုပါ အသင္းက အဆိုပါသတ္ျဖတ္မႈကို ဒိန္းမတ္ အေနျဖင့္ အဆိုပါေ၀လငါးအစုလုိက္အၿပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္မႈကို တရား၀င္ပိတ္ပင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆျပီး လက္ရွိတြင္ ဒိန္းမတ္အား တရားစြဲရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ဒိန္းမတ္ အစိုးရကလည္း တစ္ဖက္တြင္ ဖာရုိးကၽြန္းစုေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမတင္းမာခ်င္သလုိ တစ္ဖက္တြင္လည္းႏုိင္ငံတကာက ၄င္းတို႕ကို “ လူရုိင္း”ေတြဟု အမည္မတြင္လိုေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: Tencent News
ျဖိဳး (china.com)
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား