ဧရာဝတီျမစ္ေရ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားခဲ့ရၿပီး အိမ္မ်ားအတြင္း ေရမ်ားဝင္ေရာက္


ကသာ ဇူလိုင္ ၃ဝ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ကသာႏွင့္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔၌ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္က ဧရာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ကသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၃၄ ေက်ာင္း၊ ထီးခ်ဳိင့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၂၅ ေက်ာင္းတို႔ေရဝင္သျဖင့္ ပိတ္ထားရၿပီး အိမ္မ်ားအတြင္းသို႔လည္း ေရမ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ေရ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေက်ာက္ေစတီ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေရႊစည္းခုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတို႔၌ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြင့္ လွစ္ထားၿပီး လူႏွင့္ တိရၧာန္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ မရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းမီဒီယာမ်ား၊ လူမႈ ေရးအသင္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ေရဝင္ ေဒသမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြအိုး (ကသာ)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
ဧရာဝတီျမစ္ေရ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားခဲ့ရၿပီး အိမ္မ်ားအတြင္း ေရမ်ားဝင္ေရာက္  ဧရာဝတီျမစ္ေရ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားခဲ့ရၿပီး အိမ္မ်ားအတြင္း ေရမ်ားဝင္ေရာက္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 16:46 Rating: 5
Powered by Blogger.