တနသၤာရီျမစ္အတြင္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္ တရားမဝင္သတၳဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူသြားမည္


တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ နယ္စပ္ေဒသ၊ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေဝး(စတုတၳေန႔)ကို ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ က က်င္းပခဲ့ရာ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ဂုံးဂလား(ေခၚ) စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေနၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္း မ်ားဟုတ္၊ မဟုတ္ တနသၤာရီ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား ဦးေအာင္သူရ၏ ေမးျမန္းမႈကို ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္၊ ေရႊသတၱဳေတြကုိ တရားဝင္ တုိင္းတာခြင့္၊ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ လုပ္ကြက္ေတြ ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ တရားမဝင္သတၱဳ တူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အမွတ္ ၂ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အခ်ိဳးခြဲေဝခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္မႈ အႀကီးစားလုပ္ငန္း ၂ ခု၊ အေသးစား ၇ ခု၊ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္မႈ အႀကီးစားလုပ္ငန္း ၂ ခု၊ အေသးစား ၂ ခုႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္မႈ အႀကီးစားလုပ္ငန္း ၂ ခု၊ အေသးစား ၄ ခုကိုသာ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဝင္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအေရအတြက္အေနျဖင့္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ေရာရာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အႀကီးစားလုပ္ငန္း ၉ ခု၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး အေသးစားလုပ္ငန္း ၂၈ ခုႏွင့္ အေသးစား ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ၂ ခုသာရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တနသၤာရီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည့္သည္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကုိမွ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။
“တနသၤာရီၿမိဳနယ္နဲ႔ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္စပ္ေဒသ တနသၤာရီျမစ္႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြက ဂုံးဂ လား ေခၚ စက္ယႏၱရားႀကီး ၃ စင္းနဲ႔ ေရႊတူးေနၾကပါတယ္။ ေရႊတူးရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ျပဒါးေတြဟာ ျမစ္ေရထဲမွာ ဝင္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံေက်းရြာေတြ အေနနဲ႔ ျမစ္ေရကုိ အသုံးျပဳမရ ျဖစ္ေနသလုိ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း ေရႊတူးတဲ့ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေသာင္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြက တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္နဲ႔ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိခ်င္ပါတယ္” ဟု တနသၤာရီမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူရက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ စက္ယႏၱရား ၃ စင္းအျပင္ အျခား စက္ယႏၱရား ၄ စင္းကုိလည္း ထပ္မံတည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူရက တင္ျပခဲ့သည္။

MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
တနသၤာရီျမစ္အတြင္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္ တရားမဝင္သတၳဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူသြားမည္  တနသၤာရီျမစ္အတြင္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္ တရားမဝင္သတၳဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူသြားမည္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:11 Rating: 5
Powered by Blogger.