မိမိတို ့အစိုးရအေနနဲ ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မရွိ


မိမိတို ့အစိုးရအေနနဲ ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း၊ စစ္မွန္တဲ့ မိမိတို႕၏ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျငိမ္းျငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ေနႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ဖို႕ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သာ ရွိေၾကာင္း၊ လက္႐ွိအစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေၾကာင့္ ေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာလွ်င္လည္း စိုးရိမ္ပူန္ျခင္း မ႐ွိၾကရန္ တိုင္းရင္း သားမ်ားကို မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခံစားေနရသည့္ စိုးရိိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို လည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပၾကရန္ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေက်ာ္ လႊားၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

[ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၈၊ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္]


■ ညီညႊတ္ေရးကို အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာက္တည္ၾကရန္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား ■

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၈

“ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ထားခဲ့ရမယ့္ အေကာင္းဆံုး အေမြအႏွစ္ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ တိုးတက္ႏုိင္မွာပါ။ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏုိင္ငံဟာ တိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ တိုးတက္ႏုိင္မွာပါ။ ညီညႊတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္မွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔က ညီညႊတ္ေရးကို ရွာေဖြရမယ္။ ညီညႊတ္ေရးကို အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာက္တည္ရမယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္၌ ၎ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစည္းအေဝး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က “အခက္အခဲေတြကေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ တန္ဖိုးရွိတဲ့အရာဆိုတာ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမရပါဘူး။ က်မတို႔ တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ တန္ဖိုးထားလို႔ ဒီကိစၥကို ရရွိဖို႔ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခက္ခဲခက္ခဲ က်မတို႔ဟာ ႀကိဳးစားမယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ရမွာပါ။”

“အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး လုံုျခဳံမႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ အာမခံႏိုင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတခု ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ကူညီၾကပါလို႔ က်မတို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ဒီကိစၥကို တဖက္တည္းလုပ္လို႔မရဘူး၊ တႀကိမ္တည္းနဲ႔လည္း ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္လို႔ အျမန္ဆုံးေတာ့ ၿပီးေစခ်င္တယ္။”

“လြတ္လပ္ေရးရတာ ႏွစ္ ၇၀ နီးပါးရွိၿပီ၊ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ ေလးပုံသုံးပုံျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေတာအတြင္း ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာမွ က်မတို႔ဟာ ျပည္ေထာင္စုတခုကို ခိုင္ခုိင္မာမာ မထူေထာင္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာဦးမွာလဲဆုိတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစေကာင္းေစရန္ အားလံုးက ညီညႊတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသား အားလံုး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကြယ္ဝွက္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟူ၍ မရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

အားလံုးက ပါဝင္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုးပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား အားလံုးက လိုလိုလားလား လက္ခံမွသာ၊ လိုလိုလားလား ဝိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တင္ျပၾကမည္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ပါေၾကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလွ်င္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ ေၾကာင္း။

မိမိတို ့အစိုးရအေနနဲ ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း၊ စစ္မွန္တဲ့ မိမိတို႕၏ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျငိမ္းျငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ေနႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ဖို႕ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သာ ရွိေၾကာင္း၊ လက္႐ွိအစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေၾကာင့္ ေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာလွ်င္လည္း စိုးရိမ္ပူန္ျခင္း မ႐ွိၾကရန္ တိုင္းရင္း သားမ်ားကို မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခံစားေနရသည့္ စိုးရိိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို လည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပၾကရန္ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေက်ာ္ လႊားၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

လူမ်ားအေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပီဆိုလွ်င္ စိုးရိမ္တတ္ၾကေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာလည္း သဘာ၀က်ပါေၾကာင္း၊ ယခင္က မေတြ႕မၾကဳံဖူးသည့္ ကိစၥမ်ား၊ ယခင္တုန္းက အေလ့အက်င့္ မရွိဖူးသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရျပီဆိုလွ်င္ စိုးရိမ္မႈ ရွိသည္ ဆိုသည္မွာ သဘာ၀က်ပါေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္မႈကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္သည့္ အရာမွာ ယံုၾကည္မႈပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ မရွိ၍ စိုးရိမ္မႈဟူသည္ ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိလွ်င္ စိုးရိမ္မႈကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႀကိဳပမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ တက္တက္ ၾကြၾကြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုပါက စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ပါေၾကာင္း။

တန္ဖိုးရွိသည့္အရာမ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ မရရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ကိစၥတစ္ခု သည္ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲသည္ျဖစ္ေစ တန္ဖိုးထားၿပီး အားလံုးက ျဖစ္ရမည္ ဟူသည့္ သႏိၷ႒ာန္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္း သားမ်ား အားလံုး၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဝိုင္းဝန္းၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံ လိုပါေၾကာင္း။

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ရန္ ကိစၥသည္ တစ္ဖြဲ႕တည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ မရသကဲ့သို႔ တစ္ေန႔တည္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္၍ မရပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ထားခဲ့ရမည့္ အေကာင္းဆံုးအေမြအႏွစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို မရရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ညီညႊတ္ေရးကို အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ လိုလားသည့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံကို ထူေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေမြႏွင့္အတူ တာဝန္မ်ားကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္း ေပးသြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လူငယ္မ်ားသည္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ ရဲသည့္ သတၱိရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ သတၱိရွိရွိ တာဝန္သိသိျဖင့္ မိမိတို႔ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေမြကို ခ်န္ထားေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေကာင္းမြန္သည့္ အေမြကို ခ်န္ထားမေပးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ မိမိတို႔ လူႀကီးမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ခ်န္ထားေပးခဲ့ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေမြမ်ားကို မထိန္း သိမ္းႏုိင္လွ်င္ လူငယ္မ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္တိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ အေျခခံအက်ဆံုးလိုအပ္ခ်က္သည့္ တာဝန္သိစိတ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း တာဝန္သိစိတ္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တာဝန္သိစိတ္ မရွိဘဲ မိမိ ရႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုသာ ၾကည့္ေနပါက မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွ် ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ် ေရရွည္ရပ္တည္ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံလိုပါေၾကာင္း။ မိမိတို႔ အားလံုးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚရန္ မိမိတို႔ ဘာေပးႏုိင္မလဲဆိုသည့္ ေစတနာအျပည့္အဝျဖင့္ ယခုအစည္းအေဝးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစဟု မိမိအေနျဖင့္ ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ မူဝါဒဆုိင္ရာ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ စိုင္းေဘာင္ေခး၊ ခြန္ဥကၠာ၊ ပူးဇင္က်ံဳး၊ ခိုင္စိုးႏုိင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာ ေနာ္ကေပၚထူး၊ ဦးသံခဲႏွင့္ ေစာမိုေရွးတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၏ မူဝါဒ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။


၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ အၾကဳိျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံက်င္းပႏုိင္ေရး အၾကဳိေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျခဳံငုံသုံးသပ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ ေအာင္ျမင္ေရး တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းပံ့့ပိုး ကူညီၾကရန္ နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုအစည္းအေဝးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔အၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရားဝင္ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ က်င္းပမည့္ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု” အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို လာမည့္ ၾသဂုတ္ေနာက္ဆုံးပတ္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလုံးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ညီလာခံႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး သည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor
မိမိတို ့အစိုးရအေနနဲ ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မရွိ  မိမိတို ့အစိုးရအေနနဲ ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မရွိ Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:50 Rating: 5
Powered by Blogger.