ႏွစ္(၂၀) ျပည့္ အာဆီယံ - ရုရွား ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက်င္းပ


ဆိုခ်ီ ေမ ၂၀

ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ အာဆီယံ-႐ုရွား ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး အထိမ္းအမွတ္ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားအား ႀကိဳဆိုပြဲကို ေမ ၂၀ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ဆိုခ်ီၿမိဳ႕ရွိ Radission Blu Resort And Congress Centre ၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာ ဗလာဒီမာ ပူတင္က ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိသည္။


ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ အာဆီယံ-႐ုရွား ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး အထိမ္း အမွတ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို က်င္းပရာ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ဗလာဒီမာပူတင္က အဖြင့္မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားၿပီး လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ေထာင္လြန္းဆီဆိုလစ္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကား သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာ၌ ဤအစည္းအေ၀းသည္ အာဆီယံ-႐ုရွားဆက္ဆံေရးတြင္ အဓိက်ေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း။

႐ုရွားႏုိင္ငံက အာဆီယံ၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်မႈအေပၚ အေလးထားမႈမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာ ေက်နပ္အားရပါေၾကာင္း၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ ဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းမ်ားသည္လည္း ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း။

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ႏွစ္ဖက္ဘုံသေဘာေဆာင္ေသာ တူညီသည့္ အျမင္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အတူတကြပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံသည္ စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကိုလည္း အေလးထားေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ နည္း ပါးေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။


၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ေဖာ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ႐ုရွားႏွင့္ အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈတုိးျမႇင့္ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္း စြမ္းအင္ႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကုိလည္း မိမိ္တို႔အေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႕လုိပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ-႐ုရွား ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ အနာဂတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။

စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး စသည္က႑မ်ားကို အႀကံျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အာဆီယံႏွင့္ ႐ုရွား ႏွစ္ဖက္အၾကား ပညာေတာ္သင္မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္မႈကို တုိးျမႇင့္ေရး၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေရးႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာေတာ္သင္ဆု ရရွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥမ်ား ပါ၀င္ပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အာဆီယံႏွင့္ ႐ုရွား ႏွစ္ဖက္အၾကားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကိုလည္း အာဆီယံ-႐ုရွား ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္အျဖစ္ က်င္းပသြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအၾကားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရုရွားလူငယ္ မ်ား ဂီတပြဲေတာ္တစ္ရပ္ကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာက႑မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ပုိမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ား ပုိမိုက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအသုိက္အ၀န္း ထူေထာင္သြားႏိုင္ျခင္းအေပၚတြင္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ရွင္သန္တိုးျမႇင့္ေအာာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမွ ဆိုခ်ီေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္းကုိလည္း ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ ယူပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႐ူးႏိုင္းဒါ႐ုဆလမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားလည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အာဆီယံ-႐ုရွား ထိပ္သီအစည္းအေ၀း မစတင္မီတြင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားသည္ စီးပြားေရးဖိုရမ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္ႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ဗလာဒီမာပူတင္၊ လာအို ျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ေထာင္လြန္းဆီဆိုလစ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဆမ္ဒက္ခ္ ဟြန္ဆင္ တို႔က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္(၂၀)ျပည့္အာဆီယံ-႐ုရွား ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး အထိမ္းအမွတ္ ထပ္သီး အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ဆိုခ်ီေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆိုခ်ီေၾကညာခ်က္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥ၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးကိစၥ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကြာဟမႈနည္းပါးေစေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ေရးကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား