ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမီတက္ အေနျဖင္႔ အမ်ားႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမီတက္မွ ေၾကညာခ်က္အားေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-MOI)

    ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဦးပို္င္ လီမီတက္ အေနျဖင္႔ “က’’ အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား “ခ” အစုရွယ္ယာ အျဖစ္ လႊဲေျပာင္း ၿပီးစီးေၾကာင္း ႏွင္႔ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမီတက္အား ၁၉၅၀ ျပည္႔ႏွစ္ ၊ အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ ကုမၸဏီ မွ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ အမ်ား ႏွင္႔သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရပ္တည္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဦးပို္င္ လီမီတက္ မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာ႔စီးပြါးေရးဦးပုိင္လီမီတက္ကို ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ ဧၿပီ လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး “က”အစုရွယ္ယာရွင္အျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း)၊ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးတို႔မွ ထည္႔ဝင္ၿပီး “ခ’’ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားတြင္ စစ္မႈထမ္းမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ၊တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႔မ်ား မွ ထည္႔ဝင္ခဲ႔ၾကသည္။

ကုမၸဏီကို ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ ႏွင္႔ အစုရွင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ  “က’’ အစုရွင္၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ကုိ “ခ’’ အစုရွင္သို႔ လႊဲေျပာင္းခြင္႔ ႏွင္႔ ၁၉၅၀ ျပည္႔ႏွစ္၊ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အထူးကုမၸဏီ အျဖစ္မွ ၁၉၁၄ ျမန္မာနိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင္႔ ကို အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ႔ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၉၀/၂၀၁၆ ျဖင္႔ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္ (Myanmar Economic Holdings Limited ) အား အမ်ား ႏွင္႔သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခြင္႔ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမီတက္ အေနျဖင္႔ အမ်ားႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္  ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမီတက္ အေနျဖင္႔ အမ်ားႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:37 Rating: 5
Powered by Blogger.