ျမန္မာျပည္မွာ သင္းေခြခ်ပ္ေတြ မ်ိဳ းတုန္းမည့္ အႏၱရယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ


ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိ ေရာင္း၀ယ္ခဲ့သည့္ သင္းေခြခ်ပ္ေကာင္ေရ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ေမွာင္ခုိ ေရာင္း၀ယ္မႈ အခံရဆံုး ႏုိ႔တုိက္ သတၱ၀ါ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ သင္းေခြခ်ပ္ သတၱ၀ါမ်ားသည္ ေနထုိင္က်က္စားရာ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ပ်က္သုဥ္းလာျခင္း၊ အေၾကးခြံ၊ အေရခြံႏွင့္ အသားအတြက္ အမဲလုိက္ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးခံရသည့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ထုိႏုိင္ငံမ်ား၌ ကင္ဆာအပါအ၀င္ ေရာဂါမ်ဳိးစံု ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ တုိင္းရင္းေဆးမ်ားေဖာ္စပ္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

သင္းေခြခ်ပ္မ်ားအား ပမာဏအမ်ားအျပား ေမွာင္ခုိသယ္ေဆာင္ျခင္း မၾကာခဏ ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဂြမ္ေဒါင္းေဒသတြင္ သင္းေခြခ်ပ္ အေသေကာင္ ၂၇၆၄ ေကာင္ (စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၁၁.၅ တန္ခန္႔) ကုိ ထည့္သြင္း သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေသတၱာ ၄၁၄ ခုကုိ ဖမ္းဆီး ရရွိခဲ့သည္။ ေတာ႐ုိင္း တိရစၦာန္ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ TRAFFIC ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မုိင္းလားၿမဳိ႕အား ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္အျဖစ္ အာ႐ံုစုိက္ ေလ့လာမႈျပဳထားသည္။

မုိင္းလားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ရွိေသာ္လည္း ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္ေျမတစ္ခုအသြင္ ပုိေပၚလြင္ေနသည္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားက မုိင္းလားတြင္ ႏုိက္ကလပ္မ်ား၊ ကာစီႏုိမ်ားႏွင့္ ရွားပါးအသားေရာင္းခ်သည့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ တုိင္းမဂၢဇင္းက မုိင္းလားၿမဳိ႕အား “ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားအတြက္ အုိေအစစ္” ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

မုိင္းလားၿမဳိ႕တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈမရွိျခင္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေမွာင္ခုိသမားမ်ားက ဆင္၊ က်ား၊ ၀က္၀ံ၊ တိဘတ္ေတာဆိတ္၊ သစ္က်ဳတ္ႏွင့္ သင္းေခြခ်ပ္ကဲ့သုိ႔ မ်ဳိးတံုးေတာ့မည္ တိရစၦာန္မ်ားကုိ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္ လ်က္ရွိကာ အာရွ၏ အႀကီးမားဆံုး ေတာ႐ုိင္း တိရစၦာန္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သင္းေခြခ်ပ္ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာရွ သင္းေခြခ်ပ္ ေလးမ်ဳိးအနက္ သံုးမ်ဳိးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ရသည္။ မ်ဳိးတံုးမည့္ အႏၱရာယ္ အလြန္ျမင့္မားသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ စန္ဒါ သင္းေခြခ်ပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သင္းေခြခ်ပ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ရၿပီး အိႏိၵယသင္းေခြခ်ပ္ကုိ ႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။

မုိင္းလားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ သင္းေခြခ်ပ္ အေၾကးခြံႏွင့္ အေရခံြမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ကုိ အတိအက်မသိရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု TRAFFIC ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

KHTun
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ျမန္မာျပည္မွာ သင္းေခြခ်ပ္ေတြ မ်ိဳ းတုန္းမည့္ အႏၱရယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ  ျမန္မာျပည္မွာ သင္းေခြခ်ပ္ေတြ မ်ိဳ းတုန္းမည့္ အႏၱရယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:53 Rating: 5
Powered by Blogger.