အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၂/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

■ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ■အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း  အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:44 Rating: 5
Powered by Blogger.