ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ခုုံရုုံးဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ႏွင့္ အဖဲြ႕ ၀င္ ၈ ဦး၏ ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ အက်ဥ္း

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ facebook စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္္ ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ခုုံရုုံးဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ႏွင့္ အဖဲြ႕ ၀င္ ၈ ဦး၏ ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ အက်ဥ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။


ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ခုုံရုုံးဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ႏွင့္ အဖဲြ႕ ၀င္ ၈ ဦး၏ ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ အက်ဥ္း   ႏုုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ခုုံရုုံးဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔ႏွင့္ အဖဲြ႕ ၀င္ ၈ ဦး၏ ကုိယ္ေရး ရာဇဝင္ အက်ဥ္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:50 Rating: 5
Powered by Blogger.