လူေသေကာင္ကို လင္းတစာေကြ်းပစ္တဲ့ တိဘက္မွ ေကာင္းကင္သခၤ်ဳိင္း


တိဘက္ႏိုင္ငံရိုးရာဓေလ့စရိုက္တခု ျဖစ္ေသာလူေသေကာင္မ်ားကို ေကာင္းကင္တြင္ သၿဂိဳဟ္သည့္ေနရာမ်ားကို ျပန္ လည္ျပုျပင္ရန္နွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ေနာက္ငါးနွစ္တာကာလအတြင္း ယြမ္သန္း ၄၅၀(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္း)သံုးစဲြသြားမည္ဟု ဆိုသည္။


ေကာင္းကင္သခၤ်ဳိင္းဆိုသည္မွာ ေသဆံုးသူကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ရိွေစရန္ရည္မွန္းျပီး အသားစား ငွက္သတၱ၀ါမ်ားစားေသာက္နိုင္ရန္ သျဂိုဟ္ သည့္အခမ္းအနားျဖစ္သည္။ ယင္းဓေလ့စ ရိုက္ကို တိဘက္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔က်င့္သံုးေနၾကသည္။ တိဘက္ရိွေကာင္းကင္သခၤ်ဳိင္း ၁၅၆ ခုသည္ အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရိွၾကသည္။


ယခုနွစ္တြင္ ေကာင္းကင္သခၤို်င္း ၄၇ ခုကို ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ယြမ္ေငြ ၁၆၅ သန္းသံုးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိဘက္ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိဘက္ႏွင့္အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားေဒသမ်ားတြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ လူေသေကာင္ကို သၿဂိဳဟ္သည့္ ယင္းဓေလ့စရိုက္ ေသဆံုးသူမ်ားကို အပိုင္းပိုင္းခုတ္ျဖတ္ၿပီး လင္းတအစရိွေသာ သားစားငွက္မ်ားစားသံုးေစရန္ ေကြ်းၾက ျခင္းျဖစ္သည္။


တိဘက္ႏွင့္မြန္ဂိုလီးယားအမ်ားစုသည္မဟာယနဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ
မ်ားျဖစ္ၿပီး ၀ိဉာဥ္မ်ားဘ၀ကူး ေျပာင္း၀င္စားမႈကိုယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထြဋ္၀င္းထြဋ္ - ရွင္ဟြာ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
လူေသေကာင္ကို လင္းတစာေကြ်းပစ္တဲ့ တိဘက္မွ ေကာင္းကင္သခၤ်ဳိင္း  လူေသေကာင္ကို လင္းတစာေကြ်းပစ္တဲ့ တိဘက္မွ ေကာင္းကင္သခၤ်ဳိင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:28 Rating: 5
Powered by Blogger.