နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

အမိန္႔အမွတ္၊ ၅/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

■နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း■


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၁/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

■ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံး ဥကၠ႒ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း■

Add caption

နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး  ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:38 Rating: 5
Powered by Blogger.