ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

အမိန္႔အမွတ္၊ ၃/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

■ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း■ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:42 Rating: 5
Powered by Blogger.