တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

အမိန္႔အမွတ္၊ ၄/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

■တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း■


တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:39 Rating: 5
Powered by Blogger.