ပုဂံေဒသ ဇုန္၀င္ေၾကး ႏွင့္ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သုံးစဲြသည့္ စရိတ္မ်ား ကြာဟေန


ပုဂံေဒသ ဇုန္၀င္ေၾကး က်ပ္သိန္းေပါင္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္စာသုံးစြဲမည့္ စရိတ္သည္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္မွ်သာ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဂံေဒသ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ၀င္ေငြမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ပုဂံဇုန္၀င္ေၾကး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ပုဂံေဒသ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး မေကာင္းတတ္၍ ေပးရသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသင့္ေၾကာင္း ပုဂံေဒသအတြက္ ၀င္သည့္၀င္ေငြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္၊ ခရီးသြားေဒသမ်ားကို မည္သို႕ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္၍ ဘတ္ဂ်က္မည္မွ် သုံးစြဲေနသည္ကို ပုဂံေဒသကို အေျခထားၿပီး ေမးခြန္း ထုတ္သင့္ေၾကာင္း Nature Dream မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာေဒၚစပယ္ေအာင္က The Ladies သို႕ေျပာသည္။

“ပုဂံဇုန္၀င္ေၾကးက ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈ ရွိလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးပဲ ေမးခ်င္တာပါ။ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နဲ႕ ပုဂံေဒသ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပုဂံကို အမွီျပဳၿပီးေတာ့ ခရီးသြားစီးပြား ရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကတာ ဒါဇုန္၀င္ေၾကးတစ္ခုပဲရွိေသးတယ္။ အဲ့ဒီမွာမွ ပုဂံေဒသကို ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးျပဳဖို႕ ဘယ္လိုသုံးစြဲဖို႕ ရွိပါသလဲေပါ့၊ အဲ့ဒီေမးခြန္းေလးပဲေမးခ်င္တာ”ဟု ေဒၚစပယ္ေအာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အစိုးရေဟာင္း၏ အေမြကို ဆက္ခံရမည္ျဖစ္ရာ ယင္းသို႕ ဆက္ခံခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး၊ ခရီးသြားအက်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေျပာလိုေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂံေဒသသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကေနရာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ ေနရာ
လည္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚစပယ္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ပုဂံေဒသဆိုတာ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရမယ့္ေနရာေပါ့။ တိုးရစ္ေတြ အရမ္းမ်ားလာမယ္၊ အမိႈက္ေတြမသိမ္းေတာ့ဘူး၊ ဘုရားေတြၿပိဳတာ ပ်က္တာ မထိန္းသိမ္းေတာ့ဘူးဆိုရင္ ပုဂံေဒသက ေနာက္အႏွစ္ ၂၀ အႏွစ္ ၃၀ ဆို မလွပေတာ့ဘူး။ေရွးေဟာင္းေတြ ပ်က္စီးသြားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ႏိုင္င္ငံတကာအကူအညီေတြကိုပဲ အားကိုးေနလို႕မရဘူး။ အခုဟာက ၀င္တဲ့၀င္ေငြေတြက ဇီးသီးဗန္းေမွာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ပုဂံေဒသ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္က ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲက်န္တယ္” ဟု ေဒၚစပယ္ေအာင္က ဆိုသည္။

ပုဂံဇုန္၀င္ေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ပုဂံၿမိဳ႕ ဧည့္၀င္စာရင္း(ခန္႕မွန္း) အေပၚအေျခခံထားသည့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၁ရက္မွ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္စာ အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ခ်က္မႈ စာရင္းအရ ဧည့္သည္ဦးေရ ၂၄၇,၁၄၀ ရွိရာ တစ္ဦးလွ်င္ ၂၅,၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေကာက္ခံရရွိမည့္ေငြမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္းေျခာက္ သာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႕ ေပးသြင္းရမည္ဆိုသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ၏ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္းငါးေသာင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MTF မွ ေကာက္ယူမည့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ MTFမွ ပုဂံဇုန္၀င္ေၾကး ေကာက္ခံမႈတြင္ ၀န္ထမ္းခန္႕ျခင္းအပါ၀င္ သုံးစြဲမည့္စရိတ္စက ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္၊ MTF မွ Tourism ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သုံးစြဲမည့္စရိတ္စက ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ရွစ္ရာေက်ာ္ ရွိၿပီး MTF မွ ထပ္မံခြဲျခမ္းေပးမည့္ ပုဂံေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သုံးစြဲမည့္ စရိတ္စကမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္သာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
Photo – Saung Phyu
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies/
ပုဂံေဒသ ဇုန္၀င္ေၾကး ႏွင့္ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သုံးစဲြသည့္ စရိတ္မ်ား ကြာဟေန  ပုဂံေဒသ ဇုန္၀င္ေၾကး ႏွင့္ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သုံးစဲြသည့္ စရိတ္မ်ား ကြာဟေန Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:25 Rating: 5
Powered by Blogger.