ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

ေၾကညာခ်က္အမွတ္၊ ၁/ ၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)

■ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ■
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:47 Rating: 5
Powered by Blogger.