ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေပးထားသည့္အတိုင္း သံုးစြဲရမည္


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္ တာဝန္လႊဲယူမႈ ေနာက္က်ေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေပးထားသည့္အတိုင္း သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အစိုးရ အလႊဲအေျပာင္းကာလ ေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ မႏွစ္က လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကိုပဲ အတည္ျပဳ သံုးစြဲရမယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အစည္းအေဝးေတာ့ လုပ္ေနပါ တယ္” ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္မင္းသူက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စီမံံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၃၃၆.၂၁၈၅၇ ဘီလီယံသံုးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အခြန္အေကာက္ရေငြ ၃၄.၁၂၀၈၅ ဘီလီယံ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ရေငြ ၃၇.၉၇၆၃၂၇ ဘီလီယံ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၄၅.၃၅၈ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားမွရေငြ ၄၂.၅၃၆ ဘီလီယံ၊ သာမန္ရေငြ ၉၇.၈၇၄၃ ဘီလီယံ၊ ေငြလံုးေငြရင္းရေငြ ၂၆.၅၄၁၈၅၉ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပ အကူအညီရေငြ ၁.၈၁၁၂၃ ဘီလီယံ၊ စုစုေပါင္း ၃၃၆.၂၁၈၅၇ ဘီလီယံရရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္အေနျဖင့္ လစာ၊ ပင္စင္ႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ေငြ ၄၃.၂၀၃၉၅၅ ဘီလီယံ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၄.၅ ဘီလီယံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ၆.၅၄၀၇၉ ဘီလီယံ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂.၁၂၃၁၅ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ၇.၃၁၁၅၀၈ ဘီလီယံတို႔ကို လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေပးထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္က အခုျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီေတြဖြဲ႔မယ္။ ကၽြန္မလည္း ဘယ္ေကာ္မတီမွာ က်မလဲ မသိေသးဘူး။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကေန ဘတ္ဂ်က္ေငြေတြ ေတာင္းၾကည့္ရမယ္။ ေတာင္းၾကည့္ၿပီးမွပဲ သူတို႔ ဘယ္လိုသံုး ထားလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးေနတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ဘီလီယံ၊ ခံုးေက်ာ္တံတားႏွစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္ ၃၂.၂ ဘီလီယံ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လမ္းမ်ားခင္းျခင္းႏွင့္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၄၉.၇၁၅၁၆၇ ဘီလီယံ၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ၆၄.၅၃၄၉၄၄ ဘီလီယံ ရရွိရန္သံုးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေပးထားသည့္အတိုင္း သံုးစြဲရမည္   ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ေပးထားသည့္အတိုင္း သံုးစြဲရမည္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:25 Rating: 5
Powered by Blogger.