သမဝါယမ၊ အားကစား၊ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနေတြ မရိွေတာ့


အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၁၈ ဦး ခန္႔အပ္ထားရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း က ဒီေန႔ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပလာတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန အေရအတြက္နဲ႔ အမည္စာရင္းကို နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း က ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူက တင္ျပထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကို တင္ျပပါမယ္၊ နံပါတ္ (၁) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၂) စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ (၃) ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၄) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၅) သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၆) လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ (၇) အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ (၈) စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၉) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁ဝ) က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၁) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၂) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၃) လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၄) ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၅) စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၆) ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၇) တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၈) သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၁၉) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ (၂ဝ) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ (၂၁) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္ပါတယ္"

သမဝါယမ၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၊ အားကစားနဲ႔ သတၱဳတြင္းဝန္္ႀကီးဌာန ၄ ခုစလံုး လာမယ့္အစိုးရ လက္ထက္ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းထဲမွာ မပါေတာ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ငန္္းဆုိင္ရာေတြကို ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြေအာက္မွာ ထားရိွမယ္ဆုိတာေတာ့ မသိရိွရေသးပါဘူး။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုနဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးေရ ၉ဝ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ရာကေန ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုအထိ ေလ်ွာ့ခ်တာ ေပါင္းစည္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုတင္ျပတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနစာရင္းမွာ အရင္ကမရွိခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ပါရိွပါတယ္။

အလားတူ အရင္က ဝန္ႀကီးဌာန သီးသန္႔စီရွိခဲ့တဲ့ သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကို ေပါင္းလိုက္သလို ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေပါင္းလိုက္ၿပီး၊ လဝကနဲ႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ကို ေပါင္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြအတြက္ ဝန္ႀကီးေတြကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တုိက္ရိုက္ခန္႔အပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပလာတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မနက္ျဖန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese
သမဝါယမ၊ အားကစား၊ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနေတြ မရိွေတာ့  သမဝါယမ၊ အားကစား၊ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနေတြ မရိွေတာ့ Reviewed by THITHTOOLWIN on 15:05 Rating: 5
Powered by Blogger.