ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ စုရံုးဆႏၵေဖာ္ထုတ္


ထိုင္းႏိုင္ငံဆမူဆာခြန္းခရိုင္ ဂိုးဒင္းဖရိုက္(ငါးေသတၱာ)ထုတ္လုပ္ေသာစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ား မေန႔ေန႔ခင္းပိုင္းေလာက္တြင္ ဆမူဆာခြန္းခရိုင္ရွိ အလုပ္ကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလႈံေရးရံုးသို႔ခ်ီတက္ျပီး အလုပ္ရွင္မွ လုပ္အားခအျပည့္အ၀မေပးျခင္း၊ OT ေၾကးမ်ားအျပည့္မေပးျခင္း၊ နာမက်န္းျဖစ္ပါကခံစားခြင္းမေပးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္အပိုနားရက္မေပးျခင္း စသည္မ်ားအားတိုင္တန္း၍ အလုပ္အကိုင္နဲ႔လူမႈဖူလႈံေရးေရးရံုးမွ အလုပ္ရွင္အား မိမိတို႔ဆံုးရံွဳးနစ္နာခဲ့ေသာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 ၎စက္ရံုသည္ ခြင့္မေတာင္းပဲအလုပ္နားလွ်င္ျဖစ္ေစ ညဆိုင္းမဆင္းလွ်င္ျဖစ္ေစ အလုပ္ကႏွင္ထုတ္ခံရမယ္လို႔ စက္ရံုမ်ာ စာေရးၿပီးကပ္ထားပါတယ္။

မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ေနေသာစက္ရံုတြင္ အလုပ္သမားေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈရွိေနေၾကာင္း အမ်ားစုမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း အနည္းငယ္ပါရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဤအမႈကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ MWRNမွ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အလုပ္သမားမ်ားလိုလားၾကပါတယ္။

MWRN အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္နဲ႔လူမႈဖူလံုေရး သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးရန္ေတာင္းဆိုထားၾကပါတယ္။
ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ လုပ္အားခအျပည့္မရတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုးသို႔ သြားေရာက္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ထပ္မံလာေရာက္တိုင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ရွင္းျပပါတယ္။

 ဥပေဒအရ အႏွိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ တစ္ရက္ကို ၃၀၀ ဘတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အလုပ္သမား
အမ်ားစုမွ တစ္ရက္လွ်င္လုပ္အားခဘတ္ ၂၄၀မွ ၂၅၀ မွ်သာရွိၾကတဲ့အတြက္ မိမိတို႔အရင္ကလုပ္လာခဲ့ေသာေန႔ရက္မ်ားရဲ့ လိုေငြလုပ္အားခမ်ားကို ျပန္လည္တြက္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလႈံေရးရံုးမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး မစ္စတာဗြန္ေလမွလည္း အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွေတာင္းဆိုမႈအခ်က္အလက္ေတြ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕လစာျဖတ္ပိုင္း၊ အလုပ္ရွင္ရဲ့ စာရင္းဇယားမ်ားကိုေရးမွတ္ထားျပီး စီစစ္မႈျပဳလုပ္ကာ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔႔ေျပာပါတယ္။

MTF Channel
https://www.facebook.com/mtftv
ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ စုရံုးဆႏၵေဖာ္ထုတ္  ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ စုရံုးဆႏၵေဖာ္ထုတ္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:36 Rating: 5
Powered by Blogger.