အထင္အျမင္လဲြမွား သံသယေတြ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ ့သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ


 ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ ၾကမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြားကို မွန္ကန္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္သည္

✔ အထင္အျမင္လဲြမွား သံသယေတြမ်ားၾကလွ်င္ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာလိမ့္မယ္။

✔ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာလွ်င္၊ စိုးရိမ္မႈပိုကဲလာၾကလိမ့္မယ္။ စိုးရိမ္မႈပိုလာၾကလွ်င္၊ ေနထိုင္ရတာ မလံုမၿခဳံ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။

✔ ထို႔အတူ ပကတိအေျခအေနနွင့္ အမွန္တရားအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သစၥာတရားျဖင့္ ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ၾကသူမ်ား အားလုံးမွ ပါဝင္စဥ္းစားသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အမွန္ပင္အေရးႀကီးလွပါတယ္။

✔ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလံုးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း သံသယပြားေစေသာ၊ အထင္အျမင္လဲြမွားေစေသာ အေၾကာင္း အရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ျဖင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္၍ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံနွင့္ႏိုင္ငံသား အကိ်ဳးစီးပြားကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည့္ အခိ်န္ျဖစ္ပါတယ္။

✔ ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းကိ်ဳးလိုရာဆႏၵမ်ားျပည့္ဝေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကပါေစ…။

(သူရဦးေရႊမန္း၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔၊ ၀၉၀၀ နာရီအခ်ိန္၊ ေကာ္မရွင္အေဆာက္အဦ(I-1)၌ ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားမွုမွ ေကာက္ႏွုတ္ေဖာ္ျပခ်က္)

Thura U Shwe Mann
https://www.facebook.com/HEThuraUShweMann
အထင္အျမင္လဲြမွား သံသယေတြ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ ့သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ  အထင္အျမင္လဲြမွား သံသယေတြ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ ့သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:12 Rating: 5
Powered by Blogger.