အင္ဒိုနီးရွားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို ဓာတုနည္းအရ သင္းကြပ္ သည့္ ဥပေဒ ခ်မွတ္မည္

အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ Joko Widodo အား အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဒုတိယ သမၼတ Mohammad Hamid Ansar ႏွင့္ အတူ ဂ်ာကာတာျမိဳ႕ ၌ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ဂ်ာကာတာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို အျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ဓာတုနည္းအရ သင္းကြပ္သည့္ ဥပေဒခ်မွတ္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ နီးကပ္လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ၏ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သမၼတ Joko Widodo က ယင္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအား ထည့္သြင္း အတည္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနျပီး အဆုိပါ ဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္လာပါက ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္သူ မည္သူမဆို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္လို စိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ လိင္စိတ္ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ဳိးကို ထိုးသြင္း ကာ အျပစ္ေပးျခင္း တို႕ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုး အစၥလာမ္ဘာသာထြန္းကားရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္မႈ ကိစၥေဆာင္ရြက္ ရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္ အမႈကိစၥမ်ား ရွိခဲ့သည့္ သက္ေသမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ က်ဳးလြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အလားတူ ဥပေဒ မ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မၾကာေသးမီကပင္ ေၾကညာခဲ့ေသးသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကမူ ယင္း အျပစ္ဒဏ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးျပီး အဆိုပါ ဥပေဒကို က်င့္သုံးသည့္ ပထမဆံုး အာရွႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံ၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလားတူ အျပစ္ဒဏ္မ်ဳးိကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
အင္ဒိုနီးရွားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို ဓာတုနည္းအရ သင္းကြပ္ သည့္ ဥပေဒ ခ်မွတ္မည္  အင္ဒိုနီးရွားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို ဓာတုနည္းအရ သင္းကြပ္ သည့္ ဥပေဒ ခ်မွတ္မည္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 12:33 Rating: 5
Powered by Blogger.