ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား အသစ္ဖြဲ႕စည္း

ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း ကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: RFA
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖဲြ႔စည္းတဲ့ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းကုိ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၃၅ ဦးနဲ႔ ဒီေန႔ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ပါတယ္။

တည္ဆဲဥပေဒေတြကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ျပဌာန္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးထံ အႀကံျပဳတင္ျပဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ ၁ အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကုိကုိႏုိင္ က ေျပာပါတယ္။

"တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ အသစ္ျပဌာန္းႏိုင္ေရးတို႔ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတို႔မွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္သို႔ အႀကံျပဳတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါ့အျပင္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒအျမင္ႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတို႔မွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရပါတယ္၊ နာယကႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားက သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္၊ နာယကႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားက က႑ အလိုက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာဝန္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမယ္၊ နာယက၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသံုးသပ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္အႀကံေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္"

ေကာ္မရွင္ဟာ အထူးကိစၥရပ္ေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ ဥပေဒေရးရာရႈေထာင့္ကေန ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေတြထံ တင္ျပဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီေကာ္မရွင္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အားလံုးသက္ ဆုိင္မႈရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေကာ္မရွင္မွာ သူရဦးေရႊမန္းအျပင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ၊ ဦးေမာင္တုိး၊ ဦးၾကည္သာ၊ ဦးေအးေမာက္၊ ဦးတင္ေမာင္ဦး စတဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တခ်ဳိ႕ပါဝင္ၿပီး အၿငိမ္းစားအစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရွိေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေကာ္မရွင္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အဖဲြ႔ဝင္ ၂၃ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖဲ႔ြစည္းတဲ့အခါ အဲ့ဒီအဖဲြ႔ဝင္ ၂၃ ဦးအျပင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးနဲ႔ အၿငိမ္းစားအစိုးရအရာရွိတခ်ဳိ႕ ထပ္တုိးလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အ့ဲဒီေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႔စည္းလုိက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အရင္ဖြဲ႔စည္း ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းမလား၊ ဆက္လက္ထားရွိမလားဆုိတာ မသိရေသးဘူးလို႔ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ MPU ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူမွာျဖစ္ၿပီး အဖဲ႔ြဝင္ ၁၇ ဦးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ က်ယ္ျပန္လာဖို႔ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ နာယက ဦးေအးသာေအာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ MPU ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳ တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ခိုင္မာလာေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး၊ ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေသာ အေတြ႔ အႀကံဳေကာင္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုးတက္လာေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ကမၻာက သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးနဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး"

ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ MPU အဖဲြ႔ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာ မွာ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္တဲ့အပိုင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအဖဲြ႔မွာ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္၊ အဖဲြ႔၀င္ေတြအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္နဲ႔ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese
ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား အသစ္ဖြဲ႕စည္း  ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား အသစ္ဖြဲ႕စည္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:31 Rating: 5
Powered by Blogger.