ရွမ္းနီ အမ်ဳိိးသားမ်ားတပ္မေတာ္ (SNA) အျဖစ္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕သစ္ထူေထာင္


လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွမ္းနီ အမ်ဳိးသားမ်ားတပ္မေတာ္ (SNA) ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ရက္ေန႔က စတင္ထူေထာင္လိုက္ေၾကာင္း ရွမ္းနီ အမ်ဳိးသားမ်ား တပ္မေတာ္ (SNA) မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕သစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နည္တို႔တြင္ အေျချပဳေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းနီ လူမ်ဳိးမ်ားက တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

‘ ဖြဲ႕ထားတယ္ဆိုတာေသခ်ာတယ္ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္မီဒီယာနဲ႔မွ မေတြ႕ေသးဘူး’ ဟု ရွမ္းနီ ေခာတ္ဂ်ာနယ္မွ စိုင္းေအာင္မ်ဳိးလြင္ကေျပာသည္။

ရွမ္းနီ အမ်ဳိးသားမ်ားတပ္မေတာ္ (SNA) ကို ရွမ္းအမ်ဳိိးႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တိုင္းေနေခၚအထက္ရွမ္း ၊ တိုင္းေမာ၀္ေခၚေမာ၀္ရွမ္း ၊ တိုင္းလံုး ေခၚ ရွမ္းႀကီး ၊ တိုင္းခမ္းတီး ေခၚ ခမ္းတီးရွမ္း ၊ တိုင္းဆာ ေခၚ မိုင္းသာရွမ္း ၊ တို္င္းဂရူး ေခၚ ရွမ္းဂရူး ၊ တိုင္းကနန္း ေခၚ ရွမ္းကနန္း ၊ တိုင္းခြမ္း ေခၚ မိုင္းခြမ္းရွမ္း ၊ တို္္င္းႏိုင္း ေခၚ တို္င္းလိုင္ ေခၚ တို္္င္းလ်ဲန္ ေခၚ ရွမ္းနီ မ်ဳိးႏြယ္၀င္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းနီ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ကို ၁၉၈၉ ခုနစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေလ့လာသူမ်ားကမူ ယခုမွ ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခင္ကတည္းကလည္း ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ရိွခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။
ရွမ္းနီ ေတြက ေကအိုင္ေအေတြ ဖားကန္႔မွာ ရွမ္းဘိန္းစားမွန္သမ်ွ အကုန္သတ္တဲ႔ ေခတ္ကတည္းက လက္နက္ကိုင္ေထာင္ဖို႔ဆိုျပီး ဦးခြန္ဆာ လက္ထက္တုန္းက အဲဒီဘက္က ရွမ္းနီ ေတြက သြားဆက္သြယ္ဖူးတယ္ ေနာက္ပိုင္းခြန္ဆာရဲ႕ MTA ကလည္း အစိုးရဆီလက္နက္ခ်သြားေတာ့ ခုမွ ျပန္ေပၚလာတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တြင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးျပီး ယခု မီဒီယာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတဦးက ေျပာသည္။

ကခ်င္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းရိွ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သီးသန္႔ထူေထာင္ျခင္းမ်ားမရိွခဲ့ပဲ ေကအိုင္ေအထံတြင္ အတင္းအဓမၼ တပ္သားစုေဆာင္းခံရျခင္း ( သို႔မဟုတ္ ) အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ သြား၀င္ျခင္းမ်ဳိးသာ ရိွခဲ့ဖူးျပီး ၈၈ အေရးေတာ္ပံုအျပီး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကလည္း ရွမ္းနီ အခ်ဳိ႕မွာ သြားေရာက္ပူးေပါင္းမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။

ယခု သာယာ၀တီေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ဦးသံေခ်ာင္း ( ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအေရးခင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူ ) မွာ ရွမ္းနီ လူမ်ဳိးပင္ျဖစ္ ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ႔မွ RCSS/SSA သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ရွမ္းနီ အမ်ားစုႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔အၾကား တပ္သားသစ္ အဓမၼစုေဆာင္းျခင္း ၊ ဆပ္ေၾကးေကာက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ တင္းမာသည့္ အေျခေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးျပီး ယခင္က ရွမ္းနီႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တၾကိမ္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါသည္။

ခုလို အေျခေနမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေ၀းသြားမွာစိုးရိမ္တယ္။ ေနာက္တခ်က္က အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း ရွမ္းနီ ေတြကို ျပည္သူ႔စစ္ေတြအျဖစ္ လိုက္လုပ္ေပးေနတာေတြရိွေတာ့ ဒီကိစၥအေပၚ မရိုးသားဘူးလို႔ ခံစားရတယ္ ဟု ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ တဦးျဖစ္သူ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအတြင္းတြင္လည္း ရွမ္းနီ မ်ားအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေအာက္ပိုင္းနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းတို႔အား ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။
ရွမ္းနီ အမ်ဳိးသားမ်ားတပ္မေတာ္ (SNA) အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ လက္နက္ကိုင္အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်စိုးမိုးေနမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ၊ မူးရစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္မ်ားတားဆီးရန္ ၊ ေဒသတြင္းျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ စိုက္ပ်ဴိးေမြးျမဴေရး ၊ လူေနမႈဘ၀ျမင့္တင္ေရး ၊ ဘက္စံုဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ေဆာက္ရြက္ရန္ ၊ ေဒသတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကိုကာကြယ္ တားဆီး ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရး ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတညေဆာက္ရာတြင္အျခားေသာတို္င္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သတင္း - မ်ဳိးမင္း
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ရွမ္းနီ အမ်ဳိိးသားမ်ားတပ္မေတာ္ (SNA) အျဖစ္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕သစ္ထူေထာင္ ရွမ္းနီ အမ်ဳိိးသားမ်ားတပ္မေတာ္ (SNA) အျဖစ္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕သစ္ထူေထာင္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:26 Rating: 5
Powered by Blogger.