စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ အမ်ားျပည္သူမ်ား စက္သုံးဆီ ၀ယ္ယူသုံးစြဲမႈ အဆင္ေျပေရးႏွင့္ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ညွိႏိႈင္းေရာင္းခ် ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႕ျဖဴးေရးအသင္းက ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႕ျဖဴးေရး အသင္းက သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္၊ RON 92 တစ္လီတာ ၅၅၀ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၅၆၀ က်ပ္ႏွင့္ RON 95 တစ္လီတာလွ်င္ ၆၆၀ က်ပ္ျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္း အတြင္းရွိ
အေရာင္းဆိုင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ရန္ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ထိန္းညွိေရာင္းခ်သြားရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေန႕စဥ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ MOPS (Singapore Platt) ေစ်းႏႈန္း၊ Premium ၊ ေငြလႊဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအား အစရွိသည္တို႕ အေပၚမူတည္ၿပီး ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းအား အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သိရွိႏိုင္ေစေရး အတြက္ညွိႏိႈင္း စည္းေ၀းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ တစ္ပတ္အတြင္းပွ်မ္းမွ် MOPS ေစ်းႏႈန္း၊ ပွ်မ္းမွ်ေငြလႊဲႏႈန္းႏွင့္ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းသူမ်ား ေပးသြင္းရလ်က္ရွိသည့္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ႀကိဳတင္ေပးခြန္မ်ား တြက္ခ်က္ကာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားက ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိ ေသာ္လည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္
ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လက္လီေစ်းႏႈန္းမွာ မ်ားစြာကြာဟလ်က္ရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္သုံးဆီတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျဖန္႕ျဖဴးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ရွိေစေရး၊ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ႕ေရနံစိမ္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႕ျဖဴးေရး အသင္းအေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးပါ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ အားေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း သိုေလွာင္သယ္ယူ ခ်က္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ႕ေရနံ ေစ်းကြက္အတြင္း အီရန္ေရနံမ်ား ၀င္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အာရွတြင္ဘဲရင့္ေရနံ အညြန္းကိန္းသည္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဆုံးအျဖစ္ ေရနံတစ္စည္လွ်င္ ၂၈ ေဒၚလာေအာက္သို႕ က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္အရ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားက အီရန္အေပၚ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးလိုက္သည့္ အတြက္ အီရန္ေရနံ အေျမာက္အျမား ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ကမၻာ႕ေရနံေစ်းႏႈန္းမွာ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္  စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:02 Rating: 5
Powered by Blogger.