၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျဖတ္ေတာက္ေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၃၀ ခန္ ့ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ ့ကိုယ္စား ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၃၀ ခန္ ့ ျဖတ္ေတာက္၍ ယေန ့ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွာ ဗဟို အဖြဲ ့အစည္းမ်ားထဲမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ မူလေတာင္းဆိုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃ ဒသမ ၄၇ မွ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန ၁၅ ခု၏ မူလ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၉၉၈ ဒသမ ၀၇၁ က်ပ္ ဘီလ်ံမွ ၃၄၄ ဒသမ ၆၈၀၁၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ ့အစည္း ေျခာက္ခုတို ့၏ ေတာင္းခံေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၆၂၅ ဒသမ ၅၄၂ မွ ၂၆၀ ဒသမ ၂၂၂ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြ ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ ့အစည္းႏွစ္ခု (ပို ့ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္)တို ့၏ မူလ ေတာင္းခံေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၆ ဒသမ ၁၁၁ မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၈ ဒသမ ၈၄၈၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ မူလေတာင္းခံေငြ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံ မွ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၃၆ ဘီလ်ံ ၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ မူလေတာင္းခံေငြ က်ပ္ ၁၅ ဒသမ ၆၆၆ ဘီလ်ံမွ ငါးဘီလ်ံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ မူလေတာင္းခံေငြ ၁ ဒသမ ၈၅၆ ဘီလ်ံမွ ၀ ဒသမ ၁၇၃ တို ့ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရ အသုံး အတြက္ မူလတင္ျပခ်က္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၈၅၀ ဒသမ ၇၁၆ မွ ၆၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကို  ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ ့က တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူလ ေတာင္းခံေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၁၀၀၀ အနက္ ၆၁၂ ဘီလ်ံ ျဖတ္ေတာက္ျပီး ယမန္ေန ့ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ရာ လာမည့္ အစိုးရသစ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

 (Xinhua)

http://www.xinhuamyanmar.com
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျဖတ္ေတာက္ေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၃၀ ခန္ ့ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျဖတ္ေတာက္ေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၃၀ ခန္ ့ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:04 Rating: 5
Powered by Blogger.