တိုင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ထပ္တိုးစာရင္း ( UEC ည ၉ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္)


ည ၉ နာရီက ေနာက္တိုး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

တုိင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းကို ေၾကညာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ေနာက္ထပ္ တိုင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ထပ္တိုးအနိုင္ရျပီး ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပါတီက ေနာက္ထပ္ ၇ ဦး အနုိင္ရသလို ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီက ၁ ဦး အနိုင္ရပါတယ္။

ပါတီအေနနဲ႕ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ ထပ္တိုးလာတာ ျဖစ္ျပီး အနုိင္ရတဲ့ပါတီေပါင္းဟာ အန္အယ္လ္ဒီ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ျဖိဳးေရး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ိခ်ဳပ္၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ကရင္ျပည္သဴူ႕ပါတီ နဲ႕ ၀ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၈ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese

တိုင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ထပ္တိုးစာရင္း ( UEC ည ၉ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္)  တိုင္းေဒသၾကီး နဲ႕ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ထပ္တိုးစာရင္း ( UEC ည ၉ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္) Reviewed by THITHTOOLWIN on 08:45 Rating: 5
Powered by Blogger.