ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ NLD ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးအႏိုင္ရ


 ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အားလုံးတြင္ NLD ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးအႏိုင္ရရွိသြားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဦးေအာင္မင္းအား ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက လည္းေကာင္း| ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ေဒၚနန္းႏြံ ကို NLD ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ေဒၚဝင့္ဝါထြန္းကလည္ေကာင္း| ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ေန ရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ဦးေပါလူ၊ ဦးေအးေမာင္တို႕ကို NLD ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ဦးတီရယ္ႏွင့္ဦးလွေထြးတို႕က |အႏိုင္ရရွိသြားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ေဒၚနန္းႏြံကလတ္ေလာမဲရုံ (၈)ရုံစာရင္းအရ (၇၄၇)မဲရွိၿပီး NLD ပါတီကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ေဒၚဝင့္ဝါထြန္းက (၁၅၇၆) မဲႏွင့္ (၈၁၉) မဲျဖင့္ မဲအသာျဖင့္အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မွဦးေပါလူက (၂၃၂)မဲ ၊ NLD ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ဦးတီရယ္က(၈၀၃)မဲျဖစ္သည္။
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၂ တြင္ ျပည္ခို္င္ၿဖိဳးပါတီ ဦးေအးေမာင္က(၄၃၂)မဲ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ဦးလွေထြးက(၇၁၃)မဲျဖင့္ အသီးသီးအႏိုင္ရရွိခဲ႕သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၇ တြင္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္မင္းက (၇၆၆)မဲရရွိျပီး NLD ပါတီကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက (၁၄၃၀)မဲရရွိကာ (၆၆၄)မဲအသာျဖင့္ အႏိူင္ရရွိခဲ႔သည္။

ဒီကေန႕ ႏိုဝင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာကပြဲ နည္းဥပေဒ ၆၆(C)ျဖင့္ မဲရုံတိုင္းတြင္ လတ္တေလာမဲ ရလဒ္မ်ားကို ေၾကညာထားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိသည့္ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္း မဲဆြယ္ကာလတြင္း ျမင္ေတြ႕ ရစဥ္ျဖစ္သည္။

ဆန္းၿဖိဳးထြန္း
Kantarawaddy Times
https://www.facebook.com/kantarawaddytimes
ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ NLD ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးအႏိုင္ရ   ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ NLD ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးအႏိုင္ရ Reviewed by THITHTOOLWIN on 12:22 Rating: 5
Powered by Blogger.