ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ အတြက္ ေစ်းကြက္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳ

 ျမန္မာ့ လယ္ယာ စိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးၿပီး ေစ်းကြက္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၊ မ်ဳိးေစ့ ၊ ပုိးသတ္ေဆး ႏွင့္ ေဆးရုံသုံး ကိရိယာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ယခင္ ႏိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ မျပဳဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ၊ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အရလည္းေကာင္း ၊ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ နိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈ အရ လည္းေကာင္း ၊  ျပည္တြင္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ ကုန္သြယ္မႈ က႑ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတတ္ေစရန္ ရည္ရႊယ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၆/၂၀၁၅) အရ သိရသည္။

ထုိကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖက္စပ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတုိ ့တရားဝင္ ယူေဆာင္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ ပမာဏ အတုိင္းသာ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ယခု ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား အတုိင္း ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းကုိ ျပည္တြင္း လုိအပ္ခ်က္ ၊ ေစ်းကြက္ အေနအထား ၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေန အစရွိသည္တုိ ့အေပၚ မႈတည္၍ လုိအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com/business/local/2065-2015-11-25-11-11-29
ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ အတြက္ ေစ်းကြက္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳ   ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ အတြက္ ေစ်းကြက္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသား ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳ Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:18 Rating: 5
Powered by Blogger.