နို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအထိ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ၂၃၈ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၁၁၀ ၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အတြက္ ၄၀၁ ဦးရိွေနပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂၈ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္္ေတာ္အတြက္ ၁၂ ၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အတြက္ ၆၁ ဦး ရရိွေနပါတယ္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၂ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃ ၊ ျပည္နယ္အတြက္ ၂၆ ဦး ရရိွေနပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ( တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ၁ဝ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၂ ဦး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ၁ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ၁ ဦး၊ လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ( ဒူးေလးပါတီ ) ၁ ဦး၊ လားဟူအမ်ိဳးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၁ ဦး၊ အာခါအမ်ိဳးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ၁ ဦး တို႔ျဖစ္ပါသည္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese


နို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအထိ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွာ  နို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအထိ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွာ Reviewed by THITHTOOLWIN on 12:50 Rating: 5
Powered by Blogger.