ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း


 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွ ၁၃-၁၁-၂၀၁၅ မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀)ခ်ိန္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏုိင္ရစာရင္း။

Union Election Commission

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း  ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 12:39 Rating: 5
Powered by Blogger.