ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမဌားဂရန္ ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းရြာ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ့ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးရွိ ေက်းရြာေျမမ်ားကို ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု (၁ဝဝ) (သို႔မဟုတ္) ၿခံကြက္ (၁ဝဝ) တစုတေပါင္းတည္း အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေက်းရြာ ေျမငွား ဂရန္ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းရြာ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

ေက်းရြာေျမမ်ားကို ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ား အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခိုင္မာေသာ ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး လူေနမႈ အဆင့္အတန္းလည္း တုိးတက္ ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ကြာဟမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ဖက္မွလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြမ်ား တုိးတက္ ရရွိႏုိင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ေျမယာမႈခင္း အ႐ႈပ္အေထြး မရွိေသာ ေက်းရြာ တစ္ရြာစီအား ေရြးခ်ယ္၍ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္မႈ လုပ္ငန္း (Pilot Project) အေနျဖင့္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ပုံမွန္ သမား႐ိုးက် လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ ေက်းရြာသို႔ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၿပီး ေက်းရြာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက စုေပါင္း ေလွ်ာက္ထားေစလ်က္ ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္း (၃၃ဝ) ၿမိဳ႕နယ္ ရွိသည့္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၈၃) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ (၂၈၃) ရြာ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း ေျမငွားဂရန္ (၃၂,ဝ၅၇) ခုကို ထုတ္ေပး ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမဌားဂရန္ ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းရြာ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္   ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမဌားဂရန္ ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေက်းရြာ ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အထူး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:34 Rating: 5
Powered by Blogger.