ေငြေစ်းအတက္အက် မၾကမ္းေစရန္ ေန႔စဥ္ေဒၚလာသန္းခ်ီေရာင္းခ်ေပးေနဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠဌဆို

 ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္အား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ ဓါတ္ပံု ( M.O.I) Local
    ရန္ကုန္၊နို၀င္ဘာ၂၉ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ေငြေစ်းအတက္အက် မၾကမ္းေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခား သုံးေငြ ေလလံက တစ္ဆင္႕ေစ်းကြက္အတြင္းကို ေန႔စဥ္ ေဒၚလာသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရာင္းေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (ဒုတိယဥကၠ႒ ) ဦးဆက္ေအာင္  ထံမွ သိရသည္။

ယေန႔ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေနၿပီး ေဒၚလာေစ်းက အျမင္႔ဘက္ကို ဦးတည္ေနေၾကာင္း ေဒၚလာေစ်းကြက္ မွ သံုးသပ္ၾကသည္။

ဦးဆက္ေအာင္က “ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္တာဟာ သာမန္အေပၚယံ အေနနဲ႔ ေျပာ ရရင္ ေဒၚလာ ဝယ္လိုအားနဲ႔ ေရာင္းလိုအားေပၚမူတည္ပါတယ္။ အဲဒီေဒၚလာ ဝယ္လိုအားနဲ႔ ေရာင္းလိုအားဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ Liquidity ေပၚမူတည္ပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ Liquidity မ်ားရင္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ ရွိလာႏိုင္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေရာင္းလိုအား (Kyat Supply) သို႔မဟုတ္ ေဒၚလာဝယ္လိုအား (Dollar Demand)ကို တက္လာေစပါတယ္။’’ ဟုေျပာသည္။

 Inflation Adjust လုပ္ထားသည္႔ Real Effective Exchange Rate က အတက္အက် တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး Nominal exchange rate လို႔ေခၚသည္႔  ေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းေနသည္႔အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မားျခင္းက ျမန္မာက်ပ္ေငြက်ဆင္းမႈရဲ႕ အဓိကအခန္း က႑မွာ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အျခားႏိုင္ငံေတြ မွာ ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု တိုက္႐ိုက္ေရာင္းဝယ္တဲ့ Multilateral FX interbank ေစ်းကြက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္ေတြက သတ္မွတ္တဲ့အခါ Interbank ေစ်းကြက္မွာ ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ႏိုင္ငံျခားေငြ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းနဲ႔ ပမာဏကိုမူတည္ၿပီး ပ်မ္းမွ် (Weighted average) ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ေတြရဲ႕ ရည္ၫႊန္းေငြ လဲႏႈန္းက ေစ်းကြက္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းေတြကို ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ေငြလဲႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေစ်းကြက္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိုမႀကိဳက္ရင္ ဘဏ္တစ္ခုကို Agent ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး Interbank ေစ်းကြက္ကတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းတာ၊ဝယ္တာေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ေစ်းကြက္ႏႈန္းကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ရည္ၫႊန္းေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ ေလလံကတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။

Interbank ေစ်းကြက္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့အတြက္ ေငြလဲႏႈန္းအတက္အက် Smooth ျဖစ္ေစဖို႔ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ ေလလံကတစ္ဆင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိပါတယ္။

ဦးဆက္ေအာင္က “GDP growth rate အလြန္ျမင့္ တက္လာရင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ အပူခ်ိန္ ျပင္းထန္မႈ (Economic overheating) ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပိုျဖစ္ ေစႏိုင္ပါတယ္။ တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္ မႈနည္းသြားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံေတြျဖစ္ တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အီးယူေဒသေတြမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အရမ္းနည္းတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘ႑ာေရးမူဝါဒေတြ သုံးၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈကို အနည္းဆုံး ႏွစ္ရာ ခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရပါတယ္။’’ ဟု ေျပာသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါ တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္က စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း (GDP growth rate) ျမင့္တက္ျခင္း က ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈ ျဖစ္လာေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြမ်ားၿပီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ရွိလာတတ္ေၾကာင္း၊   အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊  စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မယ့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြကို Private Public Partnership (PPP) ပုံစံနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလည္း PPP စနစ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ PPP မူေဘာင္ေတြရွိဖို႔လိုၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မွာလို PPP စင္တာမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ရွိဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္ကဆိုသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ေငြေစ်းအတက္အက် မၾကမ္းေစရန္ ေန႔စဥ္ေဒၚလာသန္းခ်ီေရာင္းခ်ေပးေနဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠဌဆို  ေငြေစ်းအတက္အက် မၾကမ္းေစရန္ ေန႔စဥ္ေဒၚလာသန္းခ်ီေရာင္းခ်ေပးေနဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠဌဆို Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:41 Rating: 5
Powered by Blogger.