အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္


ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ

၁။ တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
၂။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေအးခ်မ္းလုံျခဳံစြာ လက္တဲြေနထုိင္ေရးကုိ
အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္မည့္ ဖဲြ ့စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး
၃။ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး
၄။ လြတ္လပ္လုံျခဳံစြာ ဖံြ ့ျဖဳိးတုိးတက္ေရး

၁။ စီးပြားေရး
၂။ ေတာင္သူလယ္သမား
၃။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရးလုပ္ငန္း
၄။ အလုပ္သမား
၅။ ပညာေရး
၆။ က်န္းမာေရး
၇။ စြမ္းအင္
၈။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
၉။ အမ်ဳိးသမီး
၁၀။ လူငယ္
၁၁။ ဆက္သြယ္ေရး
၁၂။ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေရး
၁၃။ ျမဳိ ့ျပဖြံ ့ျဖဳိးေရး

အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

BY THIT HTOO LWIN

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္   အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 10:36 Rating: 5
Powered by Blogger.