ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ ည ၉ နာရီ ျပည္သူ ့၊အမ်ဳိးသား၊ တုိင္း နဲ ့ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း


 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွ ၁၃-၁၁-၂၀၁၅ ည(၂၁း၀၀)ခ်ိန္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏုိင္ရစာရင္း။

Union Election Commission

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ ည ၉ နာရီ ျပည္သူ ့၊အမ်ဳိးသား၊ တုိင္း နဲ ့ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း   ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့ ည ၉ နာရီ  ျပည္သူ ့၊အမ်ဳိးသား၊ တုိင္း နဲ ့ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:36 Rating: 5
Powered by Blogger.