အစုုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ လယ္ယာက႑ ဖြံၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ သိသာထင္ရွားမည္ဟု ဆုိ


 လာမည့္ လပုိင္းအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစုိးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္ အာ႐ံုစုိက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနွးေကြးေနေသးသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မက္ကြာရီတကၠသုိလ္မွ ေရွာင္တာနယ္က ဆုိသည္။

ယင္းက “စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑မွာ အေျခအေနေတြ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီက႑ကုိ အာ႐ံုစုိက္ၿပီး စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္တာက လယ္သမားေတြနဲ႔ ေက်းလက္လူထုရဲ႕ဘ၀ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစမွာပါ။ ဒီက႑မွာ တကယ္ကုိ အာ႐ံုစုိက္ ေဆာင္ရြက္တာ ျမင္ရမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၄ သန္းအနက္ ၇၀% ခန္႔မွာ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး က႑ကုိ မွီခုိေနရသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ အမ်ားစုမွာ အေၾကြးမ်ားျပားစြာ တင္ရွိျခင္းႏွင့္ ႀကဳံေတ႕ြ႕ေနရသည္။ ေဒသအဆင့္ ေခ်းေငြ စနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လယ္သမား အမ်ားအျပားမွာ ေငြတုိးေပးသူမ်ား လက္တြင္းသုိ႔ က်ဆင္းေနရသည္။ ျမန္မာ့ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဘဏ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းက လယ္သမားမ်ား ေခ်းေငြရယူရန္ လြယ္ကူလာေစၿပီး အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ NLD အစုိးရသစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္မွာ ဘီယာ လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္ျမတ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ အမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံတကာအကူအညီ ေပးေရးႏွင့္ ေငြေခ်းသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ကမၻာ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ႏွင့္ USAID တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားကဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ စည္းရုံးေရးေဟာေျပာမႈ မ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ား ေတာင္သူမ်ားကုိ မိမိ၏ ေျမေပၚတြင္ မိမိႀကိဳက္ရာ စုိက္ႏွံခြင့္ ရွိေစမည္ဟု ကတိစကား ထားရွိခဲ့သည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
အစုုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ လယ္ယာက႑ ဖြံၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ သိသာထင္ရွားမည္ဟု ဆုိ   အစုုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ လယ္ယာက႑ ဖြံၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ သိသာထင္ရွားမည္ဟု ဆုိ Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:19 Rating: 5
Powered by Blogger.