တုိင္းျပည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဆုိ


ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ စိတ္လႈပ္ရွား ျမင့္တက္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း NLD သည္ တုိင္းျပည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီ ေနာက္ျပန္လွည့္ျခင္းမ်ား၊ ေရွ႕မတုိးႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းက လာမည့္ ၅ ႏွစ္တြင္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ မွန္ကန္စြာ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

NLD အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်ားရည္ဆမ္းကာလ အလြန္တြင္ မတူညီေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စုစည္းရာတြင္မူ ခက္ခဲေသာ ခရီးၾကမ္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တုိ႔က ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဂုဏ္ျပဳစကား ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ၾကား အလုပ္သေဘာ ဆက္ဆံေရးကုိ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္မလာေသးေပ။

၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကုိကုိႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ပထမဦးစားေပး အလုပ္မွာ တုိင္းျပည္ကုိ စုစည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးကုိကုိႀကီးက “ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အကူးအေျပာင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းလမ္းပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ကြဲျပားမႈေတြကေန ဘာသာေရး နဲ႔ တုိင္းရင္းသား အေရးအထိ ျပသ၁နာမ်ဳိးစံု ရွိေနတဲ့အတြက္ အေရးပါသူအားလံုး စုစည္းဖုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရွ႕ဆက္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကုိ လူသိရွင္ၾကား ပံုစံထက္ သီးသန္႔ပံုစံျဖင့္သာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းက “ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ဟန္ျပမဟုတ္ဘဲ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ ပုိမုိ အျငင္းပြားတာမ်ဳိး၊ မ်က္ႏွာပ်က္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစသင့္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန တုိးတက္ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မည္မွ် သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိး သုေတသန ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ ဗန္နီဘာ၀ီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ကုိ မဲေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏုိင္ငံကုိ စုစည္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းရင္းသားအားလံုး စုစည္းကူညီၾကတာကုိ ျမင္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုိးကန္႔ေဒသမွ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚနီနီက တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအတြက္ ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းက “တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက အခ်င္းခ်င္းလည္း ၿပဳိင္ေနၾကတာပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ပါတီက အနည္းဆံုး ၆ ခုရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္မွာ မြန္တုိင္းရင္းသားပါတီ ၄ ခု ရွိပါတယ္။ ဒါက ျပည္နယ္တုိင္းမွာ ျဖစ္ေနတာပါ” ဟု ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕မွာ ေဒသအစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးလြန္းသည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရသျဖင့္ ဂုဏ္သတင္း ထိခုိက္ခဲ့သည္ဟု ေဒၚနီနီက ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း NLD အေပၚ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ယံုၾကည္မႈထားရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ “NLD က စီးပြားေရးကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္မလဲဆုိတဲ့အေပၚ အစပုိင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အားေပးေထာက္ခံၾကတာ ေတြ႕လာရပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ဥေရာပကုမၸဏီတစ္ခုမွ အမႈေဆာင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစုိးရသစ္သည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ဘ၀င္က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ယင္းက ဆုိသည္။ “ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးက တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

Generation Wave လူငယ္အဖြဲ႕မွ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ မြန္တုိင္းရင္းသား ကုိဘုိဘုိက “NLD ဟာ ေျပာင္းလဲေရး ယာဥ္တစ္စီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးက မဲေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔က အေျပာင္းအလဲ ဖန္တီးမေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျခားသူကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တာက NLD ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

သစ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုမွ အၿငိမ္းစားအမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းက တုိင္းျပည္၏ ျပသ၁နာမ်ဳိးစံုကုိ ေျဖရွင္းရန္ ျပည္သူလူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေပးထားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ “လယ္သမားေတြကေန ပညာတတ္ေတြ အထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး သေဘာတူထားတာက ဘယ္အစုိးရျဖစ္ျဖစ္ စစ္တပ္ထက္ ပုိေကာင္းမယ္ဆုိတာပါပဲ” ဟု ယင္းကဆုိသည္။ အသက္ ၆၂ ႏွစ္ရွိ ဦးေအာင္ဆန္းက “လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကေတာ့ ေမတၱာတရားပါ။ စစ္တပ္အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးအေပၚ သူ႕ရဲ႕ ေမတၱာတရားက ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ သူ႕အေပၚ ေမတၱာတရားကလည္း အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ ဒီယံုၾကည္ခ်က္က တုိင္းရင္းသား အားလံုးမွာ ရွိေနတာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။ “သူ႕အေဖတုန္းက ၿဗိတိန္နဲ႔ပဲ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး သူလုပ္ေနရတာက ပုိမုိႀကီးမားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ ဆင္းရဲဒုကၡေတြနဲ႔ ေနခဲ့ရတဲ့အတြက္ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္မွာ မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အသက္႐ွဴ ခြင့္ ရမယ္ဆုိရင္ ထားထားသလုိ အျခားေအာင္ျမင္မႈေတြ မရရင္ေတာင္ အေရးမႀကီးေတာ့ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
တုိင္းျပည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဆုိ  တုိင္းျပည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဆုိ Reviewed by THITHTOOLWIN on 13:47 Rating: 5
Powered by Blogger.