ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပုစၥာသစ္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေျဖရွာေနဆဲ


 NLD အစုိးရသစ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတု႔ိ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအားလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယင္းကဆုိသည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းပညာရွင္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက တ႐ုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “သူတုိ႔နဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ ေလးစားမႈကုိ ျမန္မာဆီက မရဘူးလုိ႔ တ႐ုတ္က ယူဆေနၿပီး ျမန္မာအစုိးရဟာ အေနာက္နဲ႔ နီးကပ္လာေနတယ္လုိ႔လည္း ထင္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းသစ္ “လမ္းမတစ္ခု” ကုိ ျမန္မာက အင္တုိက္အားတုိက္ စိတ္၀င္စားဟတ္ မျပခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္က မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိစီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ကမၻာအႏွံ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း ႏွင့္ ပုိက္လုိင္းမ်ားကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဗဟုိအာရွေဒသမ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိစီမံကိန္းကုိ ႏုိင္ငံ၏ နိမ့္က်ေနေသာ စီးပြားေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုဟု ျမန္မာႏုိင္ငံက ႐ႈျမင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမာက္ပုိင္းနယ္စပ္အား တ႐ုတ္က ထိပါးမႈအျဖစ္ ယူဆထားသည္။ သမၼတ၏ အထူးအႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ နယ္စပ္တံခါး ဖြင့္ေပးဖုိ႔ ၀န္ေလးတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ လံုၿခဳံေရး စုိးရိမ္တာနဲ႔ ကမၻာနဲ႔ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ဖုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားေနတာက ေရာေႏွာေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ႀကဳိးစားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မရွိခဲ့ေပ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၃ ခုျဖစ္ေသာ “၀” တပ္ဖြဲ႕၊ KIA ႏွင့္ ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ကာလရွည္ၾကာ ေထာက္ပံ့ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္မ်ား ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေမွာင္ခုိ၀င္ေရာက္မႈ ဆက္လက္ရွိေနေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသရွိ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ကြန္ရက္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာေနၾကၿပီး သဘာ၀သယံဇာတမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ားကုိ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိသည္။ အစုိးရက တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးရာတြင္ KIA ႏွင့္ “၀” တပ္ဖြဲ႕တုိ႔က ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သူ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ ဆက္လက္ရွိေနေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တ႐ုတ္က တြန္းအားေပးခဲ့သျဖင္ ထုိအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္မထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေနာက္တုိင္း သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကမူ ထုိအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ တ႐ုတ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သည္ဆုိသည့္ ေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

NLD ပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇြန္လအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႕ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လူႀကဳိက္မ်ားမႈမရွိဟု ျမန္မာအေရး ကၽြမ္းက်င္သူ တ႐ုတ္ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ဂြမ္ေဒါင္းရွိ ဂ်ီနန္တကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သူ လင္ဆီဆင္က “တ႐ုတ္က သူ႕ကုိ မႀကဳိက္ပါဘူး။ သူ႕အေဖက ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း တ႐ုတ္ကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကုိ ကူညီခဲ့သူပါ။ သူက အေနာက္တုိင္းနဲ႔ နီးစပ္ၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာျဖဴ တစ္ဦးနဲ႔ လက္ထပ္ထားသူပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ မူ၀ါဒကုိ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္ဟု လင္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ထုိလုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းရန္ တ႐ုတ္က အေကာင္းဆံုး မိတ္ဖက္ျဖစ္သည္ဟု လင္က ဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အေတြးအေခၚသမားတစ္ဦးထက္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးႏွင့္ ပုိတူလာသည္ဟု လင္က ေျပာၾကားသည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပုစၥာသစ္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေျဖရွာေနဆဲ   ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပုစၥာသစ္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေျဖရွာေနဆဲ Reviewed by THITHTOOLWIN on 13:51 Rating: 5
Powered by Blogger.