ညေန ၃နာရီ အမ်ိဳဳးသားလႊတ္ေတာ္ အနိုင္စာရင္း


 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အနိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ စာရင္းေၾကျငာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၄၈ ေယာက္နုိင္ျပီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက ၂ေယာက္ နိုင္ခဲ႕ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထုတ္ျပန္ (၁၁-၁၁-၂၀၁၅) ညေန (၃) နာရီ

 MOI Webportal Myanmar


ညေန ၃နာရီ အမ်ိဳဳးသားလႊတ္ေတာ္ အနိုင္စာရင္း   ညေန ၃နာရီ အမ်ိဳဳးသားလႊတ္ေတာ္ အနိုင္စာရင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:20 Rating: 5
Powered by Blogger.