အမုန္းတရားသင္တဲ့ ေက်ာင္းကို ပိတ္ခ်မယ္

ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္ (Credit: AFP) 
 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ​ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ​အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြ ​သင္ၾကားေပးတဲ့ ​စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ​ပိတ္ခ်ပစ္မယ္လို႔ ​ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ​ညီလာခံမွာ ​ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ​ေဒးဗစ္ကင္မရြန္က ​အမုန္းတရားအေၾကာင္း ​သင္ၾကားတဲ့ ​ဘာသာေရးေက်ာင္း ​မွန္သမွ်ကို ​ပိတ္ခ်ပစ္မယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။

ကေလးေတြကို ​တျခားဘာသာေတြနဲ႔ ​မေပါင္းသင့္ဘူးလို႔ ​သင္ၾကားတဲ့ ​ေက်ာင္းေတြ၊ ​ကေလးေတြကို ​ရိုက္တဲ့ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ​မတူကြဲျပားမႈကို ​သီးမခံတဲ့အရာေတြကို ​သင္ၾကားေပးရင္ေတာ့ ​ပိတ္ခ်တာကို ​ခံရမယ္လို႔ ​ေျပာသြားခဲ့တာပါ။ ​

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ​ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြကို ​အစိုးရက ​ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရင္ ​တံခါးကို ​လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ ​ဖြင့္ေပးတဲ့ ​ေက်ာင္းေတြ ​အမ်ားစု ​ျဖစ္တယ္လို႔ ​ေျပာၿပီး ​ၿဗိတိန္အစိုးရအေနနဲ႔ ​ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာလည္း ​လူငယ္ေတြ ​အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြ ​ကိုင္စြဲလာတာေၾကာင့္ ​အစိုးရက ​လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ​အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြ ​တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ ​ရံပုံေငြေတြ ​ခ်ေပးထားပါတယ္။

လူငယ္ေတြနဲ႔ ​အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ​Sarkis ​Achmar ​က ​စိတ္ေလေနတဲ့ ​လူငယ္ေတြကို ​လုပ္စရာအလုပ္ေတြ၊ ​ကစားစရာ ​အားကစားေတြ၊ ​ေက်ာင္းေတြ ​ပို႔ထားႏိုင္ေပမယ့္ ​ညအခ်ိန္ေရာက္လို႔ ​သူတို႔အိမ္ကို ​ျပန္သြားတဲ့အခါမွာ ​သူတို႔ေခါင္းထဲ ​ေတြးတဲ့ ​အေတြးေတြအထိ ​ေကာင္းမြန္မႈေတြ ​လုပ္ေအာင္ ​တိုက္တြန္းဖို႔ ​လိုတယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။ ​အဲလိုမွ ​မလုပ္ႏိုင္ရင္ ​လူငယ္ေတြက ​သူတို႔ကို ​အၿမဲတမ္းလက္ခံ ​ႀကိဳဆိုတဲ့ ​ေနရာေတြ၊ ​အဖြဲ႔ေတြဆီကို ​ေရာက္သြားႏိုင္ၿပီး ​IS ​အဖြဲ႔က ​အဲဒီလို ​နည္းနဲ႔ ​ဆြဲေဆာင္ေနတာလို႔ ​ေျပာပါတယ္။

လူငယ္ေတြ ​အထီးမက်န္ေအာင္ ​သူတို႔ကို ​လက္ခံတဲ့ ​အဖြဲ႔ေတြ၊ ​သူတို႔ကို ​ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးတဲ့ ​အဖြဲ႔ေတြ၊ ​ေနရာေတြကို ​ဖန္တီးေပးရမယ္လို႔ ​ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese
အမုန္းတရားသင္တဲ့ ေက်ာင္းကို ပိတ္ခ်မယ္   အမုန္းတရားသင္တဲ့ ေက်ာင္းကို ပိတ္ခ်မယ္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 11:01 Rating: 5
Powered by Blogger.